• Do 1 lutego przyjmowane są uwagi dotyczące projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie zasad realizacji świadczeń stomatologicznych
 • W ostatnich dniach NRL wynegocjowała zmiany m.in. w zasadach rozliczania procedury usuwania złogów nazębnych
 • Udało się usunąć zakaz łączenia badań stomatologicznych z innymi pakietami medycznymi
 • NFZ zapewnia, że będzie służyć wsparciem lekarzom dentystom, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji zapisów zarządzenia
 • W ramach prac Rady ds. rozwoju stomatologii uzgadniane są zmiany w zakresie świadczeń obejmujących leczenie protetyczne. W planach - system szkoleń przed- i podyplomowych  

Grupa modyfikująca zasady realizowania kontraktów   

Szczegóły zarządzenia prezesa NFZ, niezwykle istotnego dla kondycji stomatologii publicznej, analizował w ostatnich tygodniach zespół ekspertów reprezentujący samorząd lekarzy i lekarzy dentystów.

W negocjacjach z NFZ, oprócz Pawła Baruchy, wiceprezesa NRL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL wzięły udział lek. dent. Agnieszka Surdyka, przewodnicząca zespołu roboczego ds. systemu świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych oraz członek tego zespołu lek. dent. Jolanta Szczurko.

NFZ reprezentowała trójka przedstawicieli Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej: jego dyrektor Anna Miszczak, a także Maciej Karaszewski zastępca dyrektora oraz Katarzyna Maślińska-Jęczeń - główny specjalista w tym Departamencie.

Jakie korekty zasad udzielania świadczeń stomatologicznych

Oto kilka wątków, które - według przedstawicieli NRL – wymagają korekty. Wskazał na nie w rozmowie z infoDENT24.pl wiceprezes NRL Paweł Barucha.

Chodzi o:

 • brak w pakietach procedury 23.1815 (założenie opatrunku chirurgicznego) - propozycja dopisania tej procedury w pakiecie ST26 (leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej);
 • uwzględnienie w pakietach ST 30 (usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (pacjent w I lub II stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł)
  oraz ST 30A (usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego - pacjent w III lub IV stadium choroby przyzębia lub zapaleniem dziąseł)
  procedury 23.1601(usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego) - propozycja stworzenia dodatkowego pakietu ST 30B, w którym należy wykazać 23.1602 (usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów), zaś w obecnych pakietach przywrócenie procedury 23.1601;
 • możliwość łącznia pakietów ST 33 (badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej) oraz ST 34 (badanie lekarskie kontrolne) z innymi pakietami i procedurami (zgodnie z zasadą, że tańszy zabieg opłacany byłby w 80 proc.);
 • problem tzw. proporcjonalności kontraktu (w trakcie uzgadniania).

NFZ zapowiada szkolenia

Jest niemal pewne, że niektóre zmiany będą wymagały wyjaśnień, dotyczących tego w jaki sposób realizować zmodyfikowane kontrakty.

 - Mamy zapewnienie dyrektor Anny Miszczak, iż pracownicy NFZ będą służyć pomocą lekarzom dentystom, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości w interpretacji zapisów zarządzenia. Możemy liczyć na szkolenia w tym zakresie - zapewnił Paweł Barucha.

Swoboda w łączeniu badań stomatologicznych 

- Wiem, że szereg zastrzeżeń wzbudził zakaz łączenia badań z pakietami i możliwość łączenia pakietu badań stomatologicznych oraz badań kontrolnych ze świadczeniami jednostkowymi. W nowym projekcie, zgodnie z naszym postulatem, nie ma już takiego ograniczenia. W pakiet zostało włączone badanie i dotyczy to obszaru zabiegu. Można wykonać badanie ogólne i łączyć je z procedurami i pakietami - poinformował wiceprezes NRL.

Aktywność Rady ds. rozwoju stomatologii

Prace nad projektem zarządzenia prezesa NFZ faktycznie są gorącym tematem dla wszystkich związanych z realizacją kontraktów w zakresie leczenia stomatologicznego. Gorącym, ale nie jedynym.

Kolejne tematy są przedmiotem prac członków Rady ds. rozwoju stomatologii. Powołanie jej do życia 31 sierpnia 2022 r. wzbudziło wiele nadziei. Szczęśliwie na nadziejach się nie skończyło. Są opinie, że efektem obrad Rady było przyspieszenie prac finalizujących zmiany w wycenach procedur w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Obradom Rady przewodniczy wiceprezes NRL Paweł Barucha. W jej skład, oprócz konsultantów krajowych do spraw stomatologii i reprezentantów NRL, wchodzą przedstawiciele: KRAUM, Ministerstwa Zdrowia, NFZ i AOTMiT.

Lista spraw pilnych do przepracowania przez Radę liczy wiele pozycji. Paweł Barucha taki stan rzeczy potwierdził w rozmowie z infoDENT24.pl

Kolejne uzgodnienia - protetyka, następne - system szkoleń 

- Działania idą w wielu kierunkach. Mnogość problemów świadczy o długiej drodze do poprawy sytuacji lekarzy i pacjentów. Zajmujemy się bieżącymi problemami, jak i takimi, które w trakcie procedowania utknęły gdzieś po drodze - poinformował Paweł Barucha.

- Ważne, że nie tylko udało się „uchylić drzwi”, ale dzięki cierpliwości i otwartości na argumenty ze strony wszystkich członków Rady, udaje się skracać protokół rozbieżności. Obecnie - tak jak to zostało zaplanowane - zajmujemy się protetyką. Jest wiele spraw, które w obszarze protetyki stomatologicznej wymagają pilnej interwencji. Pewnym handicapem stał się fakt, że obszar protetyki nie jest na tyle rozległy, abyśmy szczególnie długo musieli analizować całość zagadnienia.  Ze strony Rady koordynatorem prowadzonych prac została prof. Teresa Sierpińska konsultant krajowa w dziedzinie protetyki - poinformował wiceszef NRL.

- Co do najbliższych planów, to chcielibyśmy zająć się aspektami szkolenia przed- i podyplomowego lekarza dentysty - dodał Paweł Barucha.