PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w zasadach finansowania staży specjalizacyjnych

Autor: miro • Źródło: ms
08-02-2021, 07:15
Zmiany w zasadach finansowania staży specjalizacyjnych Zmiany w finansowaniu rezydentur (fot. pixabay)
Uproszczony i przyspieszony proces pozyskiwania środków na finansowanie rezydentur przez podmioty szkolące rezydentów (np. bez konieczności podpisywania umów cywilnoprawnych) – wprowadziło Ministerstwo Zdrowia

Zmiana sposobu finansowania rezydentur, wprowadzona ustawą z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie powoduje zakłócenia procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych - zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

W uzasadnieniu MZ czytamy
Dzięki tej zmianie znacznie uproszczony i przyspieszony zostanie proces pozyskania przez podmioty szkolące rezydentów środków na ich finansowanie, gdyż nie będzie już konieczności podpisywania umów cywilnoprawnych, które z uwagi na liczne błędy popełniane przy ich kompletowaniu i wypełnianiu, niejednokrotnie przez wiele miesięcy były poprawiane i uzupełniane.

Dodatkowo, przejście na system płatności za rzeczywiście poniesione koszty szkolenia rezydentów spowoduje poprawienie racjonalizacji wydatków budżetowych i wyeliminuje konieczność corocznego składania rozliczeń.

Obecnie proces migracji danych został zrealizowany i trwa ich weryfikacja przez podmioty szkolące, przed złożeniem pierwszych wniosków w nowym systemie. W przypadku stwierdzenia ewentualnych błędów w migracji, będą one poprawione.

Zmiany te mogą przejściowo powodować obawy, jednak niebawem będą dostrzeżone również korzyści płynące z ich wprowadzenia (choćby zredukowany czas, pracochłonność i koszt przekazywania informacji mających wpływ na wysokość zobowiązań w stosunku do lekarzy rezydentów w celu aneksowania umów zawartych z Ministrem Zdrowia).

Cały proces transformacji został zakomunikowany zarówno na stronie internetowej Ministra Zdrowia i Centrum e-Zdrowia jak również w drodze bezpośredniego mailingu, tak żeby mimo późnego wejścia w życie ustawy informacja z odpowiednim wyprzedzeniem dotarła do wszystkich zainteresowanych.

Takie wyjaśnienia nadesłało Ministerstwo Zdrowia na w odpowiedzi na wątpliwości, które zgłosił prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   staże podyplomowe   Andrzej Matyja  

POLECAMY W SERWISACH