• W projekcie zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego warunków udzielania świadczeń stomatologicznych, kryje się kilka niebezpieczeństw, które mogą zdecydowanie utrudnić realizację kontraktów. Chodzi o odejście od pierwotnych ustaleń z NRL oraz o niedopatrzenia lub inne błędy
  • Współczynnik 1,06 dla wypełnień, które związane są z usunięciem wypełnienia amalgamatowego nie stanowiłby rekompensaty za nakłady poniesione na zakup i eksploatację separatora amalgamatu
  • Błędne połączono procedurę usuwania złogów nazębnych ze świadczeniem w tym zakresie przysługującym wyłącznie kobietom w ciąży i w okresie połogu 

Zmiany w wycenie świadczeń stomatologicznych

Andrzej Cisło na portalu stomatolodzy.org.pl precyzyjnie omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie zarządzenia prezesa NFZ, które odbiegają od pierwotnych ustaleń oraz te, które są wynikiem niedopatrzenia lub innego błędu.

O projekcie pisaliśmy w materiale Są nowe wyceny świadczeń stomatologicznych. NFZ odkrywa karty  

Jak wiadomo, projekt zarządzenia jest odpowiedzią na zalecenie ministra zdrowia, mówiące o konieczności wdrożenia ustaleń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczących wyceny:

  • pakietów świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii;
  • wymiany wypełnienia amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym

W ocenie Andrzeja Cisły konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań, które powinny doprowadzić do kilku istotnych korekt projektu.

Ekstrakcje, co z szyciem rany 

Autor opracowania zwraca uwagę na fakt, że w przypadku dwóch procedur, a mianowicie:

  • ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego;
  • ST 02 Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego;

raport AOTMiT nie uwzględnia zabiegu szycia. Taki jednak powinien być brany pod uwagę np. jako pakiet uzupełniający rozliczany np. odrębnym współczynnikiem.

Procedura usuwania złogów nazębnych

Andrzej Cisło zwraca także uwagę na fakt, że dla procedury ST30: Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego - dodano opis pakietu: wymagane wskazanie procedury 16.02: Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów oraz możliwe wskazanie procedury z listy procedur ST01 i listy procedur ST29

Tymczasem procedura 16.02 dotyczy wyłącznie kobiet w ciąży i w okresie połogu i może być realizowana nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.

W opisie pakietu ST30 powinna więc być wskazana procedura 16.01: Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego (świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia).

Łączenie badań kontrolnych i zachowawczych

W ocenie Andrzeja Cisły wręcz nieodzowne jest umożliwienie jednoczesnego rozliczania badań kontrolnych i świadczeń jednostkowych (np. zachowawczych).

Usuwanie wypełnień amalgamatowych 

Prowadzący portal stomatolodzy.org.pl zwraca również uwagę na fakt, że uwzględniony w projekcie zarządzenia współczynnik 1,06 dla wypełnień, które związane są z usunięciem wypełnienia amalgamatowego nie stanowi rekompensaty za nakłady poniesione na zakup separatora amalgamatu i jego bieżącą eksploatację. Andrzej Cisło ponawia postulat skorzystania z algorytmu wycen zawartego w opracowaniu AOTMiT.

Bardzo zgrubne szacunki co do liczby wykonywanych tego typu procedur w ciągu roku wskazują, że dzięki współczynnikowi 1,06 lekarz dentysta uzyskałby dodatkowy roczny wpływ na poziomie 400 – 500 zł, tymczasem roczne koszty stałe separatora oszacowano na ponad 3 tys. zł. W tej sytuacji usługa usuwania amalgamatu przynosiłoby świadczeniodawcy stratę.

Pełna lista zastrzeżeń i uwag – tutaj

Szczegółowe uwagi w formie pdf