PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w stomatologicznych świadczeniach gwarantowanych: niuanse czy pryncypia

Autor: miro • Źródło: ms
11-08-2021, 08:45
Zmiany w stomatologicznych świadczeniach gwarantowanych: niuanse czy pryncypia Anita Pacholec, przewodnicząca zespołu roboczego KS NRL do spraw świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych.
Prezes NFZ określił nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Nie uwzględnił przy tym żadnej z uwag zgłoszonych w tracie konsultacji, bo „nie dotyczyły one przedmiotu wprowadzonej regulacji”. Anita Pacholec, przew. zespołu roboczego KS NRL ds. świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych, tłumaczy w czym tkwi problem, nad którym urzędnicy z NFZ przeszli do porządku dziennego.
  • Zarządzenie prezesa NFZ dotyczące świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole w zasadzie nie konsultowane z zainteresowanymi stronami.

  • Zarządzenie pomija, zgłaszany przez NFZ, zamiar podniesienia wartości współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń stomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu - do 1,3.

Jak wiadomo, zarządzenie prezesa NFZ Nr 140/2021/DSOZ wprowadza nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

O zarządzeniu pisaliśmy w materiale: Stomatologia dziecięca - zarządzenie NFZ

W uzasadnieniu opublikowanego zarządzenia wskazano, że w ramach konsultacji publicznych wypowiedziało się 29 podmiotów, ale uwagi te nie zostały uwzględnione, ponieważ „nie dotyczyły przedmiotu regulacji, tj. wprowadzenia nowych zakresów świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole".

Zarządzenie, które de facto nie było konsultowane

Anita Pacholec tak ocenia tę sytuację na stronie KS NRL

Stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do zarządzenia jest nierzetelne, bowiem projekt aktu prawnego, który został właśnie opublikowany (zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ z 7 czerwca 2018 r.) nie był w tym kształcie przedstawiony do opiniowania przez zainteresowane środowiska.

Projekt, skierowany do konsultacji publicznych, dotyczył nowego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, które miało uchylić i zastąpić obowiązujące zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ z 7 czerwca 2018 r. Podmioty opiniujące ten projekt miały więc uzasadnione podstawy, aby zgłaszać uwagi do całego zakresu projektowanej regulacji.

Co ze współczynnikiem korygującym wycenę świadczeń dla kobiet w ciąży?

Warto przy tym podkreślić, że projektodawca w przedstawionym do konsultacji publicznych projekcie nowego zarządzenia również nie ograniczał się wyłączenie do zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia ministra zdrowia z 15 lutego 2021 r.  wprowadzającego nowy zakres świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Projekt ten przewidywał bowiem np. podniesienie wartości współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń stomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne - do 1,3.

Opublikowane właśnie zarządzenie z 9 sierpnia 2021 r. ogranicza zakres regulacji wyłącznie do świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym w szkole. Brak przy tym wyjaśnienia w uzasadnieniu tego aktu motywów pominięcia w ostatecznym zarządzeniu zamysłu zwiększającego współczynnik dla świadczeń udzielonych kobietom w ciąży i połogu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH