PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w radiodiagnostyce: bezpieczeństwo w stomatologii, czy strzyżenie owiec?

Autor: miro • Źródło: ms
25-09-2020, 07:44
Zmiany w radiodiagnostyce: bezpieczeństwo w stomatologii, czy strzyżenie owiec? O co chodzi w zmianie Prawa atomowego? (foto: pixabay)
Pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który dla funkcjonujących w stomatologii podmiotów leczniczych oznacza z pewnością dodatkowe koszty i kolejne problemy organizacyjne. Już takiej pewności niema jeśli chodzi o zakładany wzrost bezpieczeństwa pacjentów i pracowników obsługujących sprzęt wykorzystywany w radiodiagnostyce.  Kontrowersyjne przepisy zbulwersowały lekarzy dentystów.

- To znakomity przykład prawnego bubla – mówi zaskoczony i zbulwersowany dr n. med. Dariusz Paluszek członek Prezydium NRL i wiceprezes OIL w Warszawie. – Trudno dociec komu ma służyć takie stanowienie prawa, bo na pewno ani pacjentom, ani leczącym ich lekarzom dentystom. Bezpieczeństwo jest najważniejsze i zapewniam, że najlepiej z tego zdają sobie sprawę prowadzący leczenie stomatologiczne. To co fundują nam urzędnicy, to po prostu szermowanie bezpieczeństwem w imię nie do końca zrozumiałych racji. Brak możliwości wykonania zdjęcia w momencie takiej potrzeby, a więc przy leczeniu, może powodować trudności w diagnozowaniu pacjenta i realizowaniu nawet pilnych procedur medycznych.

  dr n. med. Dariusz Paluszek członek Prezydium NRL i wiceprezes OIL w Warszawie

- Co najwyżej racje te mogą być bliskie grupom związanym zawodowo z funkcjonowaniem radiologii. Na taki scenariusz wskazują co i raz pojawiające się propozycje modyfikacji Prawa atomowego, które w bliższym lub w dalszym tle zazwyczaj dobrze służą zapewnieniu finansowej stabilności dużej grupie pracowników powiązanych z rentgenodiagnostyką i radiologią zabiegową – snuje przypuszczenia  Dariusz Paluszek.

- W większości praktyk zatrudnienie dwóch techników radiologii lub lekarzy specjalistów radiologii to koszt nie do udźwignięcia. Dwóch, ponieważ praktyka stomatologiczna z reguły czynna jest 10 - 12 godzin na dobę, a nigdy nie wiemy kiedy będzie pilna potrzeba wykonania zdjęcia. Na taki koszt prowadzenia praktyki nie może pozwolić sobie żadna praktyka stomatologiczna – argumentuje Dariusz Paluszek.

- Tworząc prawo dobrze mieć rozeznanie jak wygląda współczesny sprzęt stosowany w stomatologicznych procedurach radiologicznych. Nie proponujmy rozwiązań przystających do technologii sprzed kilkunastu lat. Poza tym warto zauważyć, że jest to kolejne utrudnienie dla lekarzy dentystów, którzy zamiast leczyć muszą reagować na wprowadzanie przepisów mogących zaburzyć funkcjonowanie ich praktyk - wskazuje członek Prezydium NRL.

- Samorząd nie przejdzie do porządku dziennego nad kontrowersyjnymi propozycjami. Z całą determinacją będziemy zabiegać o wyłączenie "aparatów stomatologicznych" z przedłożonego do oceny projektu zarządzenia - zapewnia Dariusz Paluszek.

***

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych - zakłada, że podmioty realizujące rentgenodiagnostykę stomatologiczną (z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy*) powinny dysponować minimalnym wyposażeniem, na który mają składać się aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych.

* Wyjaśnijmy, że wymogi te, zgodnie z art. 33q ust. 14 ustawy Prawo atomowe, nie dotyczą wykonywania działalności związanej z narażeniem, polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem, polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Projekt przewiduje, że lecznica stomatologiczna - w celu wykonywania medycznych procedur radiologicznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych - powinna co najmniej zapewnić:
- jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, lub
- jednego lekarza dentystę specjalistę, który w ramach programu specjalizacji odbył szkolenie z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej lub
- jednego technika elektroradiologii.

Jak wiadomo - zgodnie z art. 33q ust. 14 ustawy Prawo atomowe - prowadzenie działalności związanej z narażeniem w celach medycznych również w zakresie rentgenodiagnostyki stomatologicznej

(z wyłączeniem wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu)

wymaga uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego lub organu wskazanego w art. 33q ust. 2 ustawy (dotyczy jednostek MON).

W związku z tym – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia - w proponowanym rozporządzeniu określono minimalne warunki dotyczące urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz liczebności i kwalifikacji personelu, jakie muszą zostać spełnione przez jednostkę ochrony zdrowia prowadzącą działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii stomatologicznej.

Projektodawca twierdzi, że zmiany mają na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów jednostek ochrony zdrowia, w tym także konieczność zapewnienia personelu o właściwych kwalifikacjach przy wykonywaniu medycznych procedur radiologicznych związanych z istotnym z punktu widzenia ochrony radiologicznej narażeniem pacjenta. Poza tym projektowane rozporządzenie częściowo wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

Właściciele lecznic powinni dostosować działalność do wymagań określonych w proponowanym rozporządzeniu w ciągu sześciu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji, które obowiązywałyby po 14 dniach po podpisaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH