• Ogłoszono projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniający finansowanie świadczeń stomatologicznych, rozliczanych zarówno jednostkowo jak i  pakietami
  • Projekt zarządzenia zwiększa  etat przeliczeniowy dla wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych
  • Tego typu zmiana była konieczna, gdyż zwiększyła się liczba udzielanych świadczeń stomatologicznych po wejściu w życie ustawy z 26 maja 2022 r. regulującej poziom najniższych wynagrodzeń niektórych pracowników  podmiotów leczniczych

Rośnie etat przeliczeniowy w stomatologii. Więcej świadczeń 

Projekt zarządzenia zmienia wielkość etatu przeliczeniowego.  To skutek raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na temat zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanej  wzrostem najniższego wynagrodzenia wynikającego z ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 

Dla wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych, w których stosowana jest kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego, wprowadza się wskaźnik wzrostu 5,57 proc. kwoty zobowiązania, który wynika ze wzrostu liczby udzielanych  świadczeń.

Świadczenia w pakietach. Zmiany w finansowaniu

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie widzi potrzeby utrzymania odrębnych kwot zobowiązania w przypadku finansowania świadczeń rozliczanych pakietami.

Proponowana zmiana obejmuje finansowanie wszystkich świadczeń stomatologicznych  w danym zakresie świadczeń (rozliczanych jednostkowo lub pakietami) w ramach jednej kwoty zobowiązania. 

Pełna treść projektu zarządzenia prezesa NFZ.