PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany dotyczące organizacji leczenia stomatologicznego

Autor: miro • Źródło: ms
29-12-2015, 09:44
Zmiany dotyczące organizacji leczenia stomatologicznego Nowe zarządzenie prezesa NFZ (foto: pixabay)
Wchodzą w życie zmiany w przepisach dotyczących niektórych aspektów organizacji leczenia stomatologicznego, realizowanego w ramach NFZ. Chodzi głównie o kary umowne w przypadku nieprzeznaczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki oraz braku informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej.

Od 24 grudnia 2015 r. zaczęło obowiązywać zarządzenie prezesa NFZ z 23 grudnia 2015 r. Nr 101/2015/DSOZ zmieniające przepisy dotyczące warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych.

Przepisy tego zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń począwszy od 1 stycznia 2016 r. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia Nr 101/2015/DSOZ, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ (w brzmieniu dotychczas obowiązującym).

Zarządzenie dostosowuje wzór umowy m.in. do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

Zarządzenie wprowadza we wzorze umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych postanowienia dotyczące:
- przeznaczania dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,
- kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę w przypadku nieprzekazania informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz nieprzeznaczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez te pielęgniarki.

Zarządzenie Nr 101/2015/DSOZ

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  - leczenie stomatologiczne

Sprawozdanie z procedur wykonanych pacjentom objętym programem "Ortodontycza opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki"

Wykaz podwykonawców - leczenie stomatologiczne

Harmonogram zasoby - leczenie stomatologiczne

Plan rzeczowo - finansowy - leczenie stomatologiczne

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kara dla dentysty   Zarządzanie  

POLECAMY W SERWISACH