PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiana kolejności szczepień przeciw COVID-19

Autor: miro • Źródło: ms
25-01-2021, 08:43
Od 23 stycznia 2021 r. została zmieniona kolejność szczepień przeciwko COVID-19. Omawia je adwokat Karol Kolankiewicz.

Etap „1”

Aktualnie do etapu „1” zostały zaliczone następujące grupy osób:
1. pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej - dodano: pacjentów hospicjum domowego/osoby przebywające w domu pomocy społecznej / osoby przebywające w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
2. osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
3. osoby urodzone w latach 1941 – 1961;
- dodano osobny punkt: osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:
a. dializowane,
b. z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku (licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19),
c. w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej
d. osoby po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów;  
4. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni (oraz osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w przedszkolu publicznym / szkole publicznej posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola / szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć) - zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dodano: osoby zatrudnione w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
5. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna;
6. inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia);
7. funkcjonariusze m.in. policji, straży granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy służby więziennej;
8.  żołnierze Sił Zbrojnych RP,
9.  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei - dodano:  strażników straży gminnej (miejskiej);
10. prokuratorzy i asesorzy prokuratury;
11. członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19   szczepionka  

POLECAMY W SERWISACH