• Szkolenie z zakresu prawa medycznego, a konkretnie aspektu udzielania zgody na leczenie przez pacjenta jest organizowany przez NIL
 • Omawiany będzie m.in. zakres informacji, które lekarz powinien przekazać pacjentowi zanim wyrazi on zgodę na leczenie, oraz jakie są konsekwencje leczenia pacjenta, który nie podpisał zgody na leczenie 
 • Kurs w trybie online odbędzie się 21 września

Zgoda na leczenie. Prawo i praktyka

Naczelna Izba Lekarska w ramach cyklu szkoleń organizuje kurs, którego tematyka będzie związana z prawnymi i praktycznymi aspektami zgody na leczenie wyrażanej przez pacjenta.

Szkolenie będą prowadzić adw. Karol Kolankiewicz, specjalizujący się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych oraz mgr prawa  Anna Karkut

Pacjent nie wyraził zgody na leczenie. Konsekwencje prawne 

Program kursu NIL:

 • Definicja zgody na leczenie.
 • Informacja udzielona pacjentowi przed wyrażeniem zgody na leczenie.
 • Forma zgody na leczenie (zgoda ustna, zgoda pisemna, zgoda dorozumienia)
 • Rodzaje zgody: zgoda właściwa, zastępcza, kumulatywna
 • Leczenie pacjenta niezdolnego do wyrażenia zgody
 • Przedstawiciel ustawowy a opiekun faktyczny 
 • Poszerzenie zakresu zgody pacjenta
 • Problematyka tzw. zgody blankietowej
 • Brak zgody pacjenta na leczenie - obowiązek informacyjny lekarza 
 • Konsekwencje prawne leczenia bez zgody pacjenta (odpowiedzialność karna, cywilna, zawodowa)
 • Problem zgody pacjenta na leczenie w orzecznictwie sądowym na przykładzie wybranych orzeczeń  
   

Szkolenie będzie się odbywać w formie on-line
Termin kursu: 21 września 2022 r. godz. 16:00-19:00

Liczba punktów edukacyjnych za udział w kursie: 3