Na publikacji widnieje kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta m.in. numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Plakat został udostępniony wszystkim placówkom medycznym na terenie Polski posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z art. 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach jakie mu przysługują zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej. Natomiast odbiorcą plakatu jest praktycznie każda osoba znajdująca się na terenie placówki medycznej - pacjent, jego opiekun, osoby odwiedzające, czy
też personel medyczny.

Więcej (również elektroczna wersja plakatu): bpp.gov.pl