PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Zatrudnianie lekarzy w ramach praktyki lekarskiej

Autor: szaft • Źródło: szaft
24-01-2014, 08:44
Zatrudnianie lekarzy w ramach praktyki lekarskiej Zatrudnianie lekarzy w ramach praktyki lekarskiej (Fot. Fotolia/PTWP)
Zatrudnianie innych lekarzy w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki prywatnej nie jest dozwolone – przypomina ORL w Krakowie. Są jednak wyjątki.

Komisja Praktyk Lekarskich zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 53 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:

- lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy);

- lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wpisaną na listę, o której mowa w art. 15 ust. 6, może zatrudniać lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego.

Na lekarzy - pracodawców nałożono obowiązek, ab ci poinformowali o fakcie zatrudniania organ prowadzący rejestr zatrudnionych lekarzy dentystów.

Jedyną sytuacją dopuszczaną przez ustawodawcę, w której lekarz dentysta, prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, może zatrudnić innego lekarza dentystę to umożliwienie temu ostatniemu uzyskiwanie bądź podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tej sprawie jest jednak kolejny aspekt. W jednym miejscu ustawa uznaje praktyki wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania jako te, w ramach których można zatrudniać personel pomocniczy. Tymczasem w drugim miejscu tej samej ustawy (ust. 4 art. 53) taka możliwość jest zablokowana.

Kłopotem jest także samo sformułowanie zatrudnienie, które co do zasady rozumiane jest jako zatrudnienie pracownika jedynie w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy.

Z drugiej strony zatrudnienie (zgodnie ze słownikiem języka polskiego) to danie komuś pracy, a praca może być także zlecona w ramach umowy cywilno - prawnej, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie wiadomo zatem czy ustalone przez ustawodawcę zasady dotyczą tylko zatrudnienia w formach przewidzianych w kodeksie pracy, czy również w ramach umów cywilnoprawnych.

Prawnicy podnoszą jeszcze jeden aspekt tej kwestii. Pamiętać trzeba, że skoro przepisy ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) nie wprowadzają ograniczeń dotyczących zatrudniania określonych grup osób przez przedsiębiorców, to żaden przepis ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie powinien wprowadzać zakazu zatrudniania lekarza dentysty przez osobę prowadzącą indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH