•  Medycy, którzy chcą podjąć pracę w innych krajach Unii Europejskiej, powinni mieć zaświadczenie na temat swoich kwalifikacji
  • Prezes OIL w Warszawie Piotr Pawliszak zwraca się do NIL z propozycją opracowania wzorców takich zaświadczeń w różnych językach
  • Do Naczelnej Izby Lekarskiej może należeć inicjatywa podjęcia tematu ujednolicenia reguł weryfikacji takich zaświadczeń w krajach zrzeszonych w Światowym Towarzystwie Medycznym (WMA), wskazuje Pawliszak 

Wzory zaświadczeń o kwalifikacjach. Brak jednolitego wzoru

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwraca uwagę, że powinny zostać wprowadzone dodatkowe wzory zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego do pracy w pozostałych państwach Unii Europejskiej. 

Na potrzebę stworzenia przez NRL wzorów w różnych wersjach językowych wskazuje prezes ORL w Warszawie Piotr Pawliszak.

Potrzeba ujednoliconych zaświadczeń. To cel dla Światowego Towarzystwa Medycznego

Pełniący funkcję prezesa ORL Piotr Pawliszak w tej sprawie skierował do prezesa NRL pismo, w którym sugeruje  wprowadzenie do uchwały (…) zapisu stanowiącego o możliwości wydawania przedmiotowych zaświadczeń w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim, a także aktualizację w tym zakresie wzorów zaświadczeń w ww. wersjach językowych – napisał p.f. prezesa ORL.

Postuluje także o zainicjowanie przez NIL na forum Światowego Towarzystwa Medycznego (WMA) procesu ujednolicenia reguł weryfikacji takich zaświadczeń w krajach zrzeszonych w organizacji.