PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii

Autor: miro • Źródło: ms
11-01-2021, 07:53
Zasady kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii Nakaz podjęcia pracy (fot. pixabay)
Do Rzecznika Praw Lekarza docierają informacje o nadużywaniu przez kierowników podmiotów leczniczych wydawania lekarzom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, poleceń służbowych, zobowiązujących ich do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-Cov-2. Jak się zachować w takiej sytuacji?

Na stronie OIL w Warszawie podano, wypracowany wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, algorytm postępowania w tego typu sytuacjach. Tak wygląda skrócona ścieżka interwencyjna.

Inicjatywę w tym względzie podjęła Rzecznik Praw Lekarza lekarz dentysta Monika Potocka.  

Jeśli lekarz, lekarz dentysta otrzyma polecenie służbowe na podstawie art. 42 §  4 Kodeksu pracy oraz spełniasz co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – może on napisać do Rzecznika Praw Lekarza pismo o podjęcie interwencji, kierując prośbę na adres rzecznikprawlekarza@oilwaw.org.pl.

Taka możliwość dotyczy:
- osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat - w przypadku kobiet lub 65 lat - w przypadku mężczyzn;
- kobiet w ciąży;
- osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat;
- osób wychowujących dziecko w wieku do 14 lat;
- osób wychowujących dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- osób, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
- inwalidów i osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii.

W przypadku, gdy dziecko w wieku do 18 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

W temacie maila należy wpisać: Wniosek o interwencję w sprawie polecenia służbowego – Rzecznik Praw Pacjenta.

ORL w Warszawie pismo Rzecznika Praw Lekarza lek. dent. Moniki Potockiej do Rzecznika Praw Obywatelskich

***
Rzecznik Praw Lekarza zauważył nadużywanie przez kierowników podmiotów leczniczych art. 42 § 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320), tj. wydawania poleceń służbowych lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy spełniają co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 47 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1845), w treści których zobowiązuje się ich do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-Cov-2.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Prawo pracy   obowiązki lekarza dentysty  

POLECAMY W SERWISACH