• Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach nie przyjęła zaostrzenia kar za art. 155, czyli za nieumyślne spowodowanie śmierci. Ma to ogromne znaczenie dla pracy lekarzy
  • Tego typu zmiany postulowało Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Pomysł resortu sprawiedliwości budził duże protesty, zwłaszcza środowiska lekarskiego, jako szkodliwy dla bezpieczeństwa zarówno pacjenta jak i lekarza, oraz dla jakości opieki zdrowotnej

Zdecydowany sprzeciw środowiska lekarskiego odniósł skutek

Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach przegłosowała poprawkę wycofującą zaostrzenie kar za art. 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.

Ministerstwo Sprawiedliwości w pierwotnym brzmieniu projektu, proponowało podniesienie wymiaru kary za to przestępstwo i ustalenie  go na poziomie od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Ta propozycja  wywołuje duże kontrowersje społeczne, zwłaszcza w aspekcie odnoszącym się do pracy lekarzy. Od momentu pojawienia się tego pomysłu był on mocno krytykowany przez samorząd lekarski. 

NIL - pomysł zły. Nigdy nie powinien wrócić

Naczelna Izba Lekarska z ulgą przyjęła informację o wynikach głosowania w sejmowej komisji.  Samorządowcy liczą, że podczas dalszej ścieżki legislacyjnej ten szkodliwy dla lekarzy i pacjentów pomysł nie zostanie przywrócony.
- (...) To dobry prognostyk w kontekście postulowanego przez lekarzy wprowadzenia systemu opartego na bezpieczeństwie leczenia, koncentrującego się na szybkiej ścieżce rekompensaty dla pacjenta oraz identyfikowaniu i eliminowaniu błędów w przyszłości. Zaostrzenie Kodeksu Karnego nakładałoby dodatkową presję potęgującą zjawisko medycyny asekuracyjnej oraz spychałoby na margines kwestię jakości w opiece zdrowotnej, czytamy w komunikacie wydanym na ten temat przez NIL.

Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zarekomendowała przyjęcie projektu z kilkunastoma poprawkami, trafi on teraz do dalszych prac w Sejmie.