PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zaliczki 1/12 dłużej wypłacane i dłużej rozliczane

Autor: miro • Źródło: ms
28-09-2021, 07:36
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przedłuża do końca 2023 r. możliwość rozliczania uzyskanych zaliczek w ramach kontraktów z NFZ (tzw. 1/12) na dotychczasowych zasadach i dłuższego pobierania ich - do końca 2021 r.

Przepis ten będzie dotyczył – jak dotychczas - wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali już z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego. Od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zaliczki będą wypłacane na takich samych zasadach jak w II i III kwartale 2021 r., a więc wszystkim świadczeniodawcom, z wyjątkiem świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:
1) domowa antybiotykoterapia dożylna;
2) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;
3) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;
4) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;
5) leki stosowane w chemioterapii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292 i 1559);
6) leki stosowane w świadczeniach z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
7) leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi przysługującymi świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
8) neurochirurgia dziecięca – hospitalizacja – A03;
9) neurochirurgia – hospitalizacja – Q31, Q32, Q33;
10) pozytonowa tomografia emisyjna (PET);
11) świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (pierwotnej lub rewizyjnej);
12) świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 r. ż.;
13) świadczenia udzielane w dentobusie;
14) świadczenia wysokospecjalistyczne, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
15) świadczenia w zakresie przeszczepów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134);
16) świadczenia zabiegowe w zakresie usunięcia zaćmy;
17) teleradioterapia protonowa;
18) terapia hiperbaryczna;
19) tlenoterapia domowa;
20) zaopatrzenie protetyczne;
21) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;
22) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych.

Wysokość zaliczki

Wysokość zaliczki - co do zasady - wynosi 70 proc. kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek, z wyjątkiem świadczeniodawców:
1) posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych,
2) realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne dedykowane dzieciom (szpitalne oddziały pediatryczne), którzy w IV kw. 2021 r. będą mogli ubiegać się o 100 proc. zaliczki (tzw. 1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   finansowanie stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH