PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zaliczki 1/12 dłużej wypłacane i dłużej rozliczane

Autor: miro • Źródło: ms
28-09-2021, 07:36
Zaliczki 1/12 dłużej wypłacane i dłużej rozliczane Termin spłaty zaliczek 1/12 (fot. Shutterstock)
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia przedłuża do końca 2023 r. możliwość rozliczania uzyskanych zaliczek w ramach kontraktów z NFZ (tzw. 1/12) na dotychczasowych zasadach i dłuższego pobierania ich - do końca 2021 r.
  • Rozliczanie środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. 1/12 w kolejnych okresach rozliczeniowych także po 31 grudnia 2021 r.
  • Rozliczenie zaliczek warunkowane wnioskiem do dyrektora OW NFZ przed upływem okresu rozliczeniowego. 
  • Prolongata dotyczyć będzie wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali już z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego.

Pomimo przedłużenia okresu rozliczeniowego do końca 2021 r. nie wszyscy świadczeniodawcy będą w stanie „odrobić” pobrane zaliczki 1/12 w tym terminie.

Jednocześnie w 2022 r. wielu świadczeniodawców będzie zawierać nowe umowy (zapowiadane są kolejne konkursy). W związku z tą sytuacją minister zdrowia widzi uzasadnienie rozliczania środków wypłaconych świadczeniodawcom w formie tzw. 1/12 w kolejnych okresach rozliczeniowych, już po 31 grudnia 2021 r.

Rozliczanie także z innych kontraktów

Rozliczanie będzie mogło nastąpić również w ramach innych umów zawartych przez świadczeniodawcę z NFZ, a nie tylko w ramach umowy, z którą wiązało się wypłacanie zaliczek.

Brak takiej możliwości będzie powodował konieczność rozliczenia dotychczasowej umowy do końca 2021 r. i ewentualny zwrot nie rozliczonych środków.

Konieczny wniosek

Jeżeli świadczeniodawca będzie chciał rozliczyć środki wypłacone w formie „1/12” w kolejnym okresie rozliczeniowym, będzie musiał złożyć wniosek w tej sprawie do dyrektora OW NFZ przed upływem okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek.

Prolongata do końca 2023 r.

Maksymalny termin na jaki można przedłużyć rozliczanie pobranych zaliczek to 31 grudnia 2023 r.

Zaliczki wypłacane do końca 2021 r.

Jednocześnie wskazano na konieczność przedłużenia o trzy miesiące okresu, w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadające na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Tylko dla już korzystających z zaliczek

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   finansowanie stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH