PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Żądania egzekwowania kar za brak separatorów amalgamatu

Autor: miro • Źródło: ms
07-04-2021, 08:35
Żądania egzekwowania kar za brak separatorów amalgamatu Co z separatorami amalgamatu? (fot. shutterstock)
Pięcioro posłów domaga się od ministra klimatu i środowiska wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu rtęci. Parlamentarzyści chcą też wiedzieć kiedy będą wymierzane kary za niewypełnianie tych obowiązków przez lecznice i czy służby sanitarne zgłaszają inspektorom ochrony środowiska gabinety, które nie zainstalowały separatorów.

Grupa posłów: Tomasz Aniśko, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska, Franciszek Sterczewski, Klaudia Jachira przypomniała ministrowi klimatu i środowiska szereg obowiązków, które powinny być wypełnione w związku z koniecznością chronienia środowiska przed amalgamatem stomatologicznym. Parlamentarzyści domagają się wprowadzenia rozwiązań, które skutecznie zobligowałyby właścicieli gabinetów stomatologicznych do zakupu i zamontowania separatorów amalgamatu.

Posłowie wskazali, że Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poinformował, iż datą obowiązkowego wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu jest 1 stycznia 2021 r. Parlamentarzyści uważają jednak, że faktyczną datą obowiązkowego wyposażania gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu jest 1 stycznia 2019 r.

Pięcioro posłanek i posłów wskazało, że od dwóch lat nie dostosowano przepisów krajowych celem implementacji prawa unijnego. W efekcie tego stanu rzeczy do środowiska trafiła ogromna ilość odpadów niebezpiecznych mogących zagrozić zdrowiu i życiu obywatelek i obywateli Polski – uważają parlamentarzyści i pytają:

1. Skoro treść rozporządzenia jest znana od 2017 r., dlaczego w tym okresie nie wyznaczono jednostki odpowiedzialnej za kontrolowanie wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu rtęci?

2. Kiedy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzące obecnie jedynie działania informujące i uświadamiające o istniejących obowiązkach wynikających z przepisów prawa UE, będą karać niewypełniające tych obowiązków gabinety stomatologiczne?

3. Czy sprawdzono gabinety stomatologiczne w zakresie wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory? Jeśli tak, proszę o udostępnienie - w odniesieniu do każdego województwa w Polsce - danych dotyczących ogólnej liczby gabinetów stomatologicznych w danym województwie wraz z informacją dotyczącą liczby gabinetów posiadających separatory.

4. Jakiego rodzaju uprawnień wymaga kontrola w zakresie zainstalowania w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu rtęci?

5. Czy prowadzące nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami służby sanitarne zgłaszają inspektorom ochrony środowiska gabinety, które nie zainstalowały separatorów?

6. Czy Inspekcja Ochrony Środowiska dokonuje kontroli w zakresie dokonujących zrzutu do sieci kanalizacyjnej gabinetów stomatologicznych posiadających stosowne pozwolenie na taki zrzut?

7. W jakim terminie rząd planuje wydać rozporządzenie regulujące przepisy prawa polskiego w taki sposób, aby dostosować je do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

8. W jakim terminie rząd planuje sporządzić kodeks kar za niestosowanie się podmiotów do unijnego prawa w zakresie wskazanym przez rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci?

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH