PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Zabiegi medycyny estetycznej w wyłącznej gestii medyków? Zawrzało w branży beauty.

Autor: miro • Źródło: ms
03-02-2021, 07:21
Zabiegi medycyny estetycznej w wyłącznej gestii medyków? Zawrzało w branży beauty. Kto ma wykonywać zabiegi upiększające? (fot. pixabay)
Przedstawiamy, z niewielkimi skrótami, opinię adwokat Hoa Dessoulavy-Śliwińskiej, przybliżającej stanowisko branży beauty, w sprawie postulatu NRL, aby zabiegi medycyny estetycznej mogli wykonywać wyłącznie praktycy posiadający odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tym zakresie, a więc lekarze i lekarze dentyści.

Adwokat Hoa Dessoulavy-Śliwińska pisze:

W związku z podjęciem uchwały 5/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) z 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej i projekcie ustawy o wyrobach medycznych, stanowczo należy zająć stanowisko, że zaproponowana przez środowisko lekarskie definicja świadczenia zdrowotnego, jest nieracjonalna i niepraktyczna.

Tego rodzaju zmiana musiałaby pociągnąć za sobą zmianę szeregu przepisów, nie tylko zawartych w ustawie o działalności leczniczej, ale również przepisów podatkowych, prawa pacjenta itp.

Czytaj także:
Porządkowanie zasad udzielania świadczeń z zakresu medycyny estetycznej
Postulat: zabiegi medycyny estetycznej w gestii wyłącznie lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska uważa, że definicja świadczenia zdrowotnego powinna zostać rozszerzona o działania służące przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego samopoczucia oraz społecznego funkcjonowania pacjenta, poprzez zmianę jego wyglądu, wiążące się z ingerencją w tkanki ludzkie. Tkanki ludzkie mogą być lokalizowane wszędzie, nie tylko na twarzy lub szyi: tkanki mózgowe, nerwowe, tkanki żołądka itp.

Definicja ta uderzałaby w szereg zawodów, które obecnie pracują nie tylko w branży beauty, ale również wykonujących takie zawody jak prowadzenie coachingu (tkanki mózgowe), psychologów (tkanki mózgowe, nerwowe), dietetyków (tkanki żołądka), kluby fitness (różne rodzaje tkanek).

Przykładowo dietetyk, a więc specjalista zajmujący się wpływem żywności i żywienia na zdrowie człowieka, zajmowałby się świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu definicji proponowanej przez NRL. Rozszerzenie definicji świadczenia zdrowotnego w takim kształcie, z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy nie jest możliwe do zaakceptowania, gdyż w konsekwencji prowadziłoby to do penalizowania wielu zawodów. (…)

Zaproponowane zmiany doprowadziłyby do chaosu prawnego oraz zachwiałyby ugruntowanym już w społeczeństwie systemem prawnym, w którym różnego rodzaju zabiegi bądź usługi wykonywane są nie tylko przez osoby posiadające wykształcenie lekarskie.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów powstało jednolite orzecznictwo, zgodnie z którym działalność polegająca na poprawianiu czy upiększaniu urody nie stanowi świadczenia zdrowotnego o którym mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Przywołany przepis stanowi podstawę prawną do pociągnięcia odpowiedzialności karnej za udzielanie świadczeń zdrowotnych bez uprawnień, jeżeli polegają one na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   estetyka   beauty  

POLECAMY W SERWISACH