PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Z podatku liniowego na kartę podatkową w 2014 r.

Autor: miro • Źródło: miro
30-12-2013, 10:58
Z podatku liniowego na kartę podatkową w 2014 r. Z podatku liniowego na kartę podatkową w 2014 r. (foto: sxc.hu)
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w 2014 r. lekarz stomatolog musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż do 20 stycznia 2014 r.

O ile lekarz stomatolog rozpoczyna działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Może zrobić to także dołączając stosowny wniosek do zgłoszenia o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej).

Jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego lekarz stomatolog nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w dotychczasowej formie.

W przypadku prowadzenia praktyki stomatologicznej w formie spółki cywilnej - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Przypadek lekarki dentysty, która złożyła wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wyjaśnienie.
Od 1 czerwca 1994 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, świadcząc usługi stomatologiczne oznaczone według klasyfikacji PKD pod nr 85.13.Z.

W związku z wykonywaniem usług zwolnionych przedmiotowo z podatku od towarów i usług, w dniu 24 stycznia 2008 r. uzyskała potwierdzenie zarejestrowania - jako podatnik podatku od towarów i usług zwolniony (druk VAT-5).

Usługi stomatologiczne świadczy na rzecz osób fizycznych oraz dla Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartej umowy.
Zarówno w zakresie usług medycznych, jak i pomocniczych, nie zatrudnia żadnego pracownika (usługi świadczy osobiście).

W oparciu o dokonane w urzędzie skarbowym 18 stycznia 2012 r. zgłoszenie ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz opłaca podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. uzyskała przychody w wysokości 78.105,30 zł - z czego z usług na rzecz osób fizycznych uzyskała przychód w wysokości 45.506,30 zł, natomiast na rzecz NFZ - 32.600,00 zł. Struktura sprzedaży pozostanie podobna do końca tego roku.

Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w decyzji tej wymienia się wszystkich jej wspólników (art. 30 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnił, że o ile w wymaganym terminie (20 stycznia) lekarz dentysta złoży wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - to skorzystanie z możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej uzależnione jest m.in. od nie świadczenia usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

POLECAMY W SERWISACH