• Od sierpnia 2023 r. maksymalny okres obowiązywania małego ZUS plus został wydłużony o rok (dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 r.)
  • Co do zasady, z małego ZUS plus przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy
  • Lekarz stażysta, który po ukończeniu stażu podyplomowego zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym chce skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie nawiązuje współpracę z podmiotem szkolącym, u którego odbywał się staż podyplomowy - ma prawo skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne

Mały ZUS plus umożliwia opłacanie nawet czterokrotnie niższych składek na ubezpieczenia społeczne niż na zasadach ogólnych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest, aby przychód przedsiębiorcy w poprzednim roku nie przekroczył 120 tys. zł. Przedsiębiorca oblicza składki od połowy swojego przeciętnego miesięcznego dochodu w poprzednim roku. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej i na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Okres korzystania z małego ZUS plus wydłużony 

- Co do zasady, z małego ZUS plus przedsiębiorcy (spełniający pozostałe warunki) mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga ma zatem charakter okresowy, z obowiązkową dwuletnią przerwą. W przypadku nowych przedsiębiorców, stanowi ona zwieńczenie 5,5-letniego okresu preferencji składających się także z ulgi na start i 2-letniego pasa startowego  – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Od sierpnia 2023 r. maksymalny okres małego ZUS plus został wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystali, korzystają lub skorzystają z ulgi przynajmniej przez jeden miesiąc w 2023 r.

Jeśli komuś ulga skończyła się np. na początku roku, ma czas na ponowne zgłoszenie do 31 grudnia 2023 r. W zgłoszeniu przedsiębiorca może podać miesiąc powrotu do ulgi, jednak nie wcześniej niż od początku następnego miesiąca od daty zgłoszenia.

Z kolei osoby, które teraz korzystają z ulgi lub do końca roku zaczną, nie będą musiały wyrejestrowywać się z niej po 36 lecz dopiero po 48 miesiącach.

- Jeśli takie osoby przerejestrują się w ZUS jako osoby ubezpieczone z kodem ubezpieczenia odpowiadającym małemu ZUS plus, maksymalny okres preferencji będzie dla nich liczony jako 48 miesięcy z kolejnych 72 miesięcy. W praktyce będzie to równoznaczne z możliwością korzystania z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy – mówi profesor.

Prof. Uścińska zwraca uwagę, że mały ZUS plus cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Zaznacza przy tym: Korzystanie z ulgi jest dobrowolne. Przedsiębiorca może wybrać, czy chce opłacać niższe składki i przeznaczać zaoszczędzone pieniądze na inne cele, czy też wybrać wyższe składki, mając na uwadze, że w zamian za to może liczyć na wyższe zasiłek czy rentę, a w przyszłości emeryturę.

Skala korzystania z małego ZUS plus 

Na koniec grudnia 2021 r. z ulgi korzystało 328,2 tys. osób. Rok później było ich 235,7 tys., natomiast na koniec marca 2023 r. już tylko 180,4 tys. osób.

Wynika to z faktu, że na przestrzeni ubiegłego roku wielu przedsiębiorców wyczerpywało swój trzyletni okres korzystania z ulgi. Były to osoby, które do ulgi weszły w 2019 r., czyli w pierwszym roku jej obowiązywania. Natomiast w 2023 r. uprawnienia wyczerpują przedsiębiorcy, którzy weszli do ulgi w 2020 r. – wyjaśnia szefowa ZUS.

W grudniu 2022 r. z małego ZUS plus korzystało 14 proc. wszystkich przedsiębiorców. Opłacali oni składki niższe przeciętnie o 60 proc. niż na zasadach ogólnych. Jedynie 19 proc. przedsiębiorców w uldze Mały ZUS plus zatrudniało inne osoby, zaś pozostałe 81 proc. to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Mały ZUS plus dla lekarza dentysty

O tym, że lekarz dentysta, prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą w formie świadczenia usług stomatologicznych (wolny zawód), może skorzystać (pod pewnymi warunkami) z „małego ZUS plus” pisaliśmy w materiale Lekarz dentysta i mały ZUS plus.

Przypomnijmy, że w ocenie Rzecznika Praw Lekarza, lekarz stażysta, który po ukończeniu stażu podyplomowego zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i chce skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne i jednocześnie nawiązuje współpracę z podmiotem szkolącym, u którego odbywał się staż podyplomowy, ma prawo skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Stanowisko to potwierdził Sąd Okręgowy w Warszawie (XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), który 4 kwietnia 2022  r. przyznał rację lekarzowi. Według powoda ma on do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w zadeklarowanej kwocie nie niższej niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.