PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wyższa wycena świadczeń. Jest akceptacja ministra zdrowia. Wzrost o 22,4 proc.

Autor: miro • Źródło: ms
16-07-2022, 09:22
Wyższa wycena świadczeń. Jest akceptacja ministra zdrowia. Wzrost o 22,4 proc. Akceptacja dla wyższej wyceny świadczeń, także w stomatologii Fot. AdobeStock
Minister zdrowia zadecydował o zwiększeniu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej - w wariancie obejmującym wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (nie tylko na etatach). To oznacza zasilenie świadczeniodawców większymi pieniędzmi średnio o 22,4 proc. Ile otrzyma stomatologia?
  • Minister zdrowia zadecydował o zwiększeniu wartości kontraktów o 18,54 mld zł (w okresie jednego roku), co stanowi 22,4 proc. wartości umów NFZ
  • Wyższe wyceny obowiązywać będą także świadczenia w zakresie stomatologii np. ryczałt wzrośnie o 24,06 proc. (powyżej średniej)

Wyższe wynagrodzenia a wzrost nakładów   

Rozważane były dwa warianty zwiększenia poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej uwzględniające:

  • wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na etatach;
  • wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych nie tylko na etatach, ale także na podstawie umów innych niż umowa o pracę (szacunków dokonano na podstawie prognozy inflacji w 2022-2023 r.).

Przyjecie pierwszego wariantu skutkowałoby wzrostem nakładów na ochronę zdrowia o 12,9 mld w okresie 12 miesięcy od chwili wejścia w życie ustawy o wynagrodzeniach, co odpowiadałoby wzrostowi o 15,6 proc. wartości umów NFZ.

Decyzja o przyjęciu drugiego wariantu jest bardziej kosztowna. W tym przypadku wzrost wydatków wyniesie 18,54 mld zł (także w okresie jednego roku), a to stanowi 22,4 proc. wartości umów NFZ.

Zasady obliczania wyższych wycen

W tym wariancie dla każdej z grup zakresów ustalona została cena jednostki rozliczeniowej co najmniej na poziomie szóstego decyla rozkładu cen jednostek rozliczeniowych (jako minimalna wartość odzwierciedlająca poziom kosztów realizacji świadczeń o zapewnionym określonym stopniu jakości, przy uwzględnieniu minimalnego wynagrodzenia), a następnie zwiększenie uzyskanej w ten sposób ceny jednostki rozliczeniowej.

W świadczeniach ryczałtowych podano wzrost w procentach.

Wyższe wyceny w stomatologii 

Nazwa grupy stomatologia
Grupa 24
Wartość 6 decyla 1,17
Kwota wzrostu wartości punktu w grupie zakresów po 6 decylu w zł 0,26

Nazwa grupy stomatologia – protetyka i ortodoncja
Grupa 25
Wartość 6 decyla 1,31
Kwota wzrostu wartości punktu w grupie zakresów po 6 decylu w zł 0,34

Nazwa grupy stomatologia specjalne (znieczulenie i HIV)
Grupa 49
Wartość 6 decyla 4,73
Kwota wzrostu wartości punktu w grupie zakresów po 6 decylu w zł 0,82

Nazwa grupy stomatologia - ryczałty
Grupa 44
Zmiana ryczałtu po wszystkich współczynnikach 24,06 proc.

Decyle dzielą zbiorowość uporządkowaną na 10 części pod względem liczebności. Decyl szósty np. to taka wartość cechy, że 60 proc. wszystkich jednostek zbiorowości ma wartości równe od niej lub niższe, a 40% równe lub wyższe. Decyli jest 9, a piąty decyl jest medianą, dzielącą zbiorowość na dwie części (50 proc. jednostek ma wartości mniejsze lub równe medianie a 50 proc. - równe lub większe od mediany).

Opracowanie nowych wycen przez AOTMiT 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH