Świętokrzyski OW NFZ zaapelował do świadczeniodawców o rozwagę i współpracę przy zgłaszaniu wniosków dotyczących planowanych przerw w udzielaniu świadczeń (w okolicy świąt i dni wolnych od pracy). Składanie wielu wniosków obejmujących te same terminy na danym terenie może skutkować brakiem dostępu do świadczeń, a do tego NFZ nie chce dopuścić.

W przypadku zgłoszeń wskazujących na możliwość zaistnienia takiego zagrożenia, OW NFZ nie będzie akceptował wniosków.
Fundusz przypomina, że często jednym z warunków zawartej umowy jest zapewnienie dostępności do świadczeń w soboty. Wnioski dotyczące planowanych przerw w tym dniu, nie zawierające rzetelnego uzasadnienia będą rozpatrywane negatywnie. Decyzja o umieszczeniu tego elementu w ofercie była dobrowolna i zobowiązuje świadczeniodawcę do zapewnienia dostępności w każdą sobotę.

- Fakt, że na danym terenie realizowana jest umowa w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej nie stanowi argumentu, aby na tym obszarze duża liczba świadczeniodawców mogła uzyskać zgodę na nieudzielanie świadczeń w dni okołoświąteczne i soboty bez rzetelnego uzasadnienia - czytamy w dokumencie NFZ.

Fundusz przypomina równocześnie, że zgodnie z par. 9 ust.2 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" (zał. do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. - Dz.U.08.81.484), o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń świadczeniodawca ma obowiązek poinformować OW NFZ na co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą. W informacji tej należy wskazać przewidywany okres trwania przerwy.