PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Wymogi związane z eksploatacją aparatów RTG powinny być łagodniejsze. Czy będzie też taniej?

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: ŁS
16-01-2014, 09:50
Wymogi związane z eksploatacją aparatów RTG powinny być łagodniejsze. Czy będzie też taniej? Wymogi związane z eksploatacją aparatów RTG powinny być łagodniejsze. Czy będzie też taniej?
Przepisy odnoszące się do radiologii stomatologicznej są zbyt rygorystyczne i nie odpowiadają rzeczywistości potencjalnego zagrożenia – to postulat, który przez środowisko stomatologiczne formułowany jest od lat. Członkowie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej chcą wiedzieć dlaczego tak jest, i prześwietlając obowiązujące wymogi, zwracają się o wyjaśnienia do resortu zdrowia.

Bartosz Arłukowicz ma wyjaśnić, dlaczego jest tak skomplikowanie i drogo. Według analiz KS NRL, rzeczywisty koszt jednego zdjęcia wynosi -w zależności od regionu kraju - od 62 do 80 zł.  Samorząd lekarski wielokrotnie zgłaszał propozycje zmian mające na celu obniżenie zbyt rygorystycznych i kosztowych wymagań, zdaniem jego członków, nieproporcjonalnych do potencjalnego zagrożenia wynikającego ze stosowania stomatologicznych aparatów RTG. - Prawo powinno być łagodniejsze, zwłaszcza w odniesieniu do najliczniej stosowanych aparatów wewnątrzustnych - przekonują. 

Prawo zbyt skomplikowane

- Komisja Stomatologiczna dysponuje wstępnymi informacjami na temat liczby i rodzaju niezgodności z wymaganymi parametrami fizycznymi, które zostały wykryte w aparatach stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych.  Rozbieżności te stwierdzone zostały przez inspekcje sanitarne od października 2005 r. Wystąpiliśmy o raporty do Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych - mówi infoDENT24.pl Anna Lella, wiceprezes NRL i szefowa KS NRL. 

Z materiałów udostępnionych redakcji wiemy, że liczba nieprawidłowości jest niewielka. 

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzili je tylko dwukrotnie. Związane były one z nieprawidłową kolimacją średnicy wiązki w aparatach typu MINRAY DC oraz Stomax-101 (aparat wycofany z rynku).

- Ponadto w dwóch innych aparatach typu Stomax-101 testy specjalistyczne wykazały brak akceptacji wielu testów, czego wynikiem było wycofanie ich z eksploatacji - poinformowała lek. med. Dorota Konaszczuk z WIS w Gorzowie Wielkopolskim.

Na Dolnym Śląsku nieprawidłowości w odniesieniu do aparatów wewnątrzustnych punktowych nie stwierdzono wcale.

Znane są także wyniki kontroli z Gdańska i Kielc. Tam nieprawidłowości jest więcej, ale nie są to szokujące liczby. Największa dotyczy braku testów eksploatacyjnych specjalistycznych.

- Po zebraniu całości danych i ich analizie należy podjąć dalsze kroki w kierunku zmian w zakresie warunków stosowania promieniowania jonizującego w stomatologii. Otrzymane dane wskazują, że obowiązujące obecnie wymagania dotyczące stosowania aparatów RTG w stomatologii są nadmierne i nieproporcjonalne wobec możliwych zagrożeń - przekonuje Anna Lella.

Prawo do poprawy

W Polsce szczegółowe regulacje zawiera rozporządzenie ministra zdrowia z lutego 2011 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Jak dobrze wiemy, podstawowe przepisy regulujące stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych zawarte są w rozdziale 3a ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, który dodano do ustawy w 2004, w celu dostosowania Prawa atomowego do przepisów UE (dyrektywa Rady 97/43/Euroatom z dnia 30 czerwca 1997 r.)

POLECAMY W SERWISACH