PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wydłużenie okresu rozliczeniowego antidotum na bolączki gabinetów stomatologicznych w szkole

Autor: miro • Źródło: ms
17-09-2020, 07:52
Wydłużenie okresu rozliczeniowego antidotum na bolączki gabinetów stomatologicznych w szkole NFZ wydłuża okresy rozliczeniowe (foto: pixabay)
Posłanka Urszula Nowogórska chciała wymóc na Ministerstwie Zdrowia deklaracji co do rozwiązań legislacyjnych wspierających egzystowanie gabinetów stomatologicznych usytuowanych w szkołach.

Posłanka Urszula Nowogórska chciała wiedzieć:
1. Czy gabinety stomatologiczne ulokowane w szkołach mogą liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia? Jeśli, tak to na czym miałoby polegać to wsparcie? Jeśli nie, to dlaczego?
2. Czy MZ planuje wprowadzić nowe rozwiązania, które pozwolą na pokrycie kosztów stałych wygenerowanych przez gabinety stomatologiczne?
3. Czy zostanie uruchomiony specjalny program pomocowy dla gabinetów stomatologicznych ulokowanych w szkołach?
4. Jaka jest opinia MZ wobec postulatów stomatologów odnośnie do pomocy finansowej wypłacanej w wysokości 1/24 za każdy miesiąc odbytego postojowego?
5. Na jakiej zasadzie zostaną rozliczane kontrakty z NFZ?

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało.
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia opieki zdrowotnej zgodnie z powszechnymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.).

Zgodnie ze zmianą tego rozporządzenia, wprowadzoną w celu usprawnienia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych podczas epidemii, na wniosek świadczeniodawcy, należność z tytułu realizacji świadczeń w okresie epidemii, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.

Jeśli chodzi o trudności z realizacją oraz rozliczaniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach gabinetów szkolnych (wychodząc na przeciw potrzebom świadczeniodawców) minister zdrowia przedłożył do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o zmianę przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 696).

W ramach planowanej nowelizacji zaproponowano elastyczne kształtowanie długości okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej. W aktualnie istniejącej sytuacji, w związku z pandemią COVID-19, wielu świadczeniodawców odnotowuje znaczne ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

W związku z tym najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba wydłużenia, w drodze aneksowania obowiązujących umów, aktualnie obowiązującego okresu rozliczeniowego, w taki sposób, aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego pozwoli na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań. Wykonane w wydłużonym okresie rozliczeniowym świadczenia pozwolą na pokrycie niewykonań za okres obowiązywania przepisów nadzwyczajnych. Przy założeniu odpowiedniego wzrostu wykonania świadczeń w drugim półroczu bieżącego roku oraz w pierwszym półroczu 2021 r., rozwiązanie takie pozwoliłoby na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH