• Pacjentka zbiegła, gdy przyszło do zapłaty za wybielanie zębów, udało jej się nie zapłacić 1020 zł
  • Próbę takiego samego oszustwa w tym samym miejscu ponowiła dwa lata później
  • Bezczelne zachowanie spotkało się z pobłażliwością sądu  

 

 

Wybielanie zębów bez zamiaru zapłaty

Okazuje się, że do dwóch razy sztuka. Kobieta zjawiła się w Centrum Stomatologii w celu poddania się zabiegowi wybielania zębów ze znieczuleniem. Początkowo nie chciała okazać dowodu osobistego oraz podpisać zgody na zabieg, lecz uczyniła to po rozmowie z recepcjonistką. Zabieg został wykonany, ale kobieta stwierdziła, że nie jest zadowolona z uzyskanych efektów i oświadczyła, że nie ureguluje zapłaty w wysokości 1020 zł.

Pacjentka deklarowała, że bolą ją dziąsła, zaczęła nawet mdleć. Obecny na miejscu lekarz stwierdził, że kobieta jest w dobrym stanie. Ostatecznie pacjentka opuściła klinikę, gdy dowiedziała się, że recepcjonistka chce wezwać pogotowie ratunkowe. Właścicielka Centrum Stomatologii wystawiła wezwanie do zapłaty, lecz pacjentka nie uiściła pieniędzy.

Recydywa z wybielaniem zębów

Sprawa nabrała tempa po przeszło dwóch latach od zdarzenia. Pacjentka bowiem ponownie udała się do tego samego Centrum Stomatologii, chcąc wykonać … zabieg wybielania zębów. Przedstawiła się nie swoim imieniem i nazwiskiem i także nie chciała okazać dowodu osobistego. Gdy recepcjonistka odmówiła z tego powodu wykonania zabiegu, kobieta przyniosła dokument, z którego wynikało, iż nazywa się inaczej niż pierwotnie twierdziła.

Wówczas recepcjonistka zorientowała się, że pacjentka jest dłużniczką kliniki - w związku z brakiem zapłaty za taką samą usługę wykonaną przeszło dwa lata temu.

Kobieta nalegała jednak, aby przeprowadzono u niej ponownie zabieg wybielania zębów, deklarowała nawet, że uiści kwotę za poprzedni zabieg. Ostatecznie odmówiono jej wykonania usługi. Sprawa trafiła do sądu.

Wyrok sądu łagodny dla recydywistki

Sąd uniewinnił oskarżoną od zarzucanego jej czynu, polegającego na usiłowaniu doprowadzenia Centrum Stomatologii do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wyłudzenie usługi wybielania zębów o wartości 1000 zł. Oszustka miała wprowadzić pracowników Centrum w błąd co do swojej tożsamości, chcąc pod fałszywym nazwiskiem uzyskać wybielanie zębów. Zamierzonego celu nie osiągnęła ze względu na odmowę wykonania usługi.

Jeśli chodzi o pierwszy zabieg i związane z nim wyłudzenie 1020 zł, to oszustka ostatecznie zapłaciła za wybielanie całą kwotę, ale dopiero gdy sprawa trafiła do sądu.

Pacjentka była dotychczas dwukrotnie karana sądownie, za drobne przestępstwa. Nałożono na nią już cztery miesiące pozbawienia wolności - z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres dwóch lat. W tej sprawie obowiązywało już przedawnienie.

Tym razem sąd wymierzył winnej oszustwa karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cel społeczny w wymiarze 20 godzin miesięcznie.