PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Wybielanie razem z VAT

05-07-2013, 00:01
Wybielanie razem z VAT (foto: Fotolia/PTWP)
Wybielanie razem z VAT (foto: Fotolia/PTWP)
Gabinet stomatologiczny, którego właściciel został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, zatrudnia lekarzy dentystów z uprawnieniami do świadczenia usług medycznych. Chce on wiedzieć, czy realizowane przez niego usługi medyczne korzystają ze zwolnienia z VAT. Okazuje się, że w zasadzie tak, poza

Właściciel nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie jest zobowiązany do składania deklaracji VAT-7.

Spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.). Spółka ta świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Postawiono  pytanie, czy wszystkie realizowane przez podmiot usługi korzystają - ze zwolnienia od podatku do towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że niemal wszystkie usługi powinny korzystać ze zwolnienia z VAT. Niemal wszystkie, bo o zwolnieniu z VAT nie może być mowy w przypadku usług wybielania zębów żywych oraz leczonych endodontycznie. Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi 23 proc.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wyjaśnia, że możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku, a nawet zwolnień od podatku dotyczy usługi w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, dotyczy także  dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanymi, wykonywanymi w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Podobne jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE  (C-384/98). Wynika z niego, że preferencji podlegać mogą jedynie te usługi, które mają cel terapeutyczny, bądź profilaktyczny, a nie podlegają mu takie, które mają charakter czysto ekspercki i doradczy np. orzekanie o stanie zdrowia - w celu  przyznania renty, bądź w celu  ustalenia wysokości składki ubezpieczenia na życie (dla instytucji ubezpieczeniowych).

Oczywiściei zwolnieniu podlegają również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez lekarza dentystę. Usługi, które tych celów nie realizują nie mogą korzystać ze zwolnienia. W związku z tym każdorazowo należy poddawać analizie, jaki cel przyświecał danej usłudze świadczonej na rzecz pacjenta. Nie w każdym przypadku działania podejmowane z myślą o pacjencie mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę jego zdrowia. W przypadku, gdy świadczone usługi nie będą związane z ochroną zdrowia i takiego celu nie będą realizować nie mogą korzystać z omawianego zwolnienia.

Z opisu sprawy wynika, iż podmiot leczniczy świadczy usługi stomatologiczne obejmujące: badanie, poradę lekarską, plan leczenia, konsultację specjalisty, zabiegi higienizacyjne (scaling, piaskowanie, instruktaż higieny jamy ustnej), diagnostykę radiologiczną w zakresie usług stomatologicznych, stomatologię zachowawczą dla dorosłych (leczenie próchnicy zębów, odbudowa tkanek twardych zęba - odbudowa bezpośrednia), pedodoncję (stomatologia dziecięca), endodoncję (leczenie kanałowe), protetykę stomatologiczną, chirurgię stomatologiczną (całokształt zabiegów chirurgicznych wykonywanych w obrębie jamy ustnej w znieczuleniu miejscowym), periodontologię (diagnostyka, profilaktyka, leczenie chorób przyzębia), ortodoncję.

Wnioskodawca świadczy również usługi wybielania zębów żywych oraz leczonych endodontycznie. W przypadku, gdy nie będą one związane z ochroną zdrowia i takiego celu nie będą realizować - nie mogą korzystać ze  zwolnienia z VAT.

Sygnatura akt : IBPP3/443-1131/12/AŚ

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
bizDENT   VAT   wybielanie zębów   Podatki  

POLECAMY W SERWISACH