PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wiceprezes NRL Andrzej Cisło wskazuje na niedociągnięcia w przygotowaniach do EDM

Autor: nieck • Źródło: en
21-05-2021, 12:00
Wiceprezes NRL Andrzej Cisło wskazuje na niedociągnięcia w przygotowaniach do EDM Andrzej Cisło, wiceprezes NRL, przewodniczący KS NRL (fot. Fotolia/PTWP)
Czy nowe obowiązki związane z EDM mogą być potraktowane jako proces, a nie konkretna cezura, poza którą placówki medyczne  obciążone przecież pandemią, dodatkowo miałyby być obciążone konsekwencjami nałożonego na nie  ogromnego zobowiązania - pyta Andrzej Cisło wiceprezes NRL, przewodniczący KS NRL.
  • Wyniki badania ankietowego na temat gotowości usługodawców do wdrożenia EDM są nadal w fazie opracowania, Ministerstwo Zdrowia zapowiada publikację raportu w czerwcu.
  • Zbliża się 1 lipca 2021 r. kiedy placówki medyczne muszą podołać nowym obowiązkom obsługi EDM, tymczasem stan gotowości do wykonywania nowych zadań nie jest zadowalający.
  • NRL proponuje, aby placówkom leczniczym dać więcej czasu na wybór aplikacji gabinetowej do prowadzenia EDM.

Trwa wymiana pism między Naczelną Radą Lekarską a  Ministerstwem Zdrowia na temat narzucanych od 1 lipca 2021 r. nowych obowiązków raportowania zdarzeń medycznych oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.  

W ostatnim piśmie z  20 maja 2021r. resort zdrowia przekonuje o gotowości Systemu Informacji Medycznej do obsługi obu tych procesów. Od 1 lipca br., mają być przekazywane do Systemu Informacji Medycznej wszystkie zdarzenia medyczne, o czym szczegółowo informujemy w tekście Kolejny etap wdrażania EDM.

MZ informuje o:
- działaniach wspierających cyfryzację placówek opieki zdrowotnej (dotacje przekazywane przez NFZ);
- dwóch etapach pilotażu wymiany EDM;
- uruchomieniu możliwości upoważnienia z poziomu Internetowego  Konta Pacjenta  placówek i pracowników medycznych do wglądu w dokumentację i o możliwościach dostosowania do tego procesu programów gabinetowych;
- przebiegu dyskusji nad optymalnym umiejscowieniem repozytoriów EDM;
- perspektywie uruchomienia centralnego banku dokumentacji medycznej.

Naczelna Rada Lekarska po raz kolejny podkreśla, że rozmiar nadchodzących wyzwań, jakim musiałyby sprostać wszystkie placówki ochrony zdrowia - wymaga uwzględnienia przez resort zdrowia zarówno aktualnego stanu przygotowania oprogramowania dostępnego dla podmiotów instalujących go od podstaw, jak i stanu aktualizacji tego, które zostało już wcześniej zainstalowane i wymaga dostosowania do nowych zadań. 

Należałoby zatem dać  odpowiednio dużo czasu placówkom zdrowia na wybór aplikacji gabinetowej, gdy już staną się dostępne aplikacje odpowiednio  dostosowane do nowych wymogów.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie uwzględnia placówek nie mających kontraktu z NFZ?

Samorząd lekarski uważa, że placówki ochrony zdrowia nie otrzymały wystarczającego wsparcia. Przede wszystkim zostały pominięte te, które  nie posiadają kontraktu z NFZ.

Uruchamiane np. w ramach ostatniego pilotażu EDM wsparcie dedykowane jest placówkom , które prowadzą już dokumenty EDM i wymieniają je z innymi. Istnieje jednak ogromna rzesza placówek, które nie prowadzą żadnego dokumentu EDM lub prowadzą taki rodzaj dokumentów, które będą rzadko wymieniane z innymi placówkami, mimo to zostaną objęte obowiązkiem raportowania zdarzeń medycznych od 1 lipca 2021 r., zwraca uwagę Andrzej Cisło, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Wielu pacjentów nie ma wystarczających kompetencji cyfrowych

POLECAMY W SERWISACH