PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Węzeł gordyjski ze świadczeń gwarantowanych poplątanych z niegwarantowanymi

ms
01-06-2015, 10:03
Węzeł gordyjski ze świadczeń gwarantowanych poplątanych z niegwarantowanymi Labirynt przepisów NFZ i MZ (foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta Grzegorz R. Skrzypek z Rzeszowa apeluje do Naczelnej Radzie Lekarskiej, Okręgowych Izb Lekarskich do koleżanek i kolegów po fachu o wsparcie jego walki z nieżyciowymi przepisami, zakazującymi kontynuowania leczenia na zasadach komercyjnych, nawet wówczas, gdy wprost wynikają one z wcześniejszej realizowanych procedur uwzględnionych w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Złe to prawo, którego przepisy trzeba interpretować zaleceniami, wskazaniami i nakazami, nie mającymi nic wspólnego z należytym stanowieniem ogólnie obowiązujących regulacji. Walkę z beztroską w nakładaniu na lekarzy dentystów nieżyciowych przepisów podjął lekarz dentysta Grzegorz R. Skrzypek z Rzeszowa.

Do walki tej został zmuszony przez NFZ, który uznał, że niezgodna z prawem jest realizacja regeneracji kości biomateriałem u chorych, u których wykonywano wcześniejszej zabieg chirurgicznego usunięcia zęba. Ekstrakcja jest finansowana w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, regeneracja kości biomateriałem już nie. Za pierwszy zabieg płaci NFZ, za drugi - pacjent. Łączenie obu procedur jest działaniem, na które nie zgadza się publiczny płatnik. Brak zgody oznacza konieczność zwrotu pieniędzy za zakontraktowane i wykonane usługi, którym towarzyszą świadczenia komercyjne. NFZ nie akceptuje sytuacji, w której w czasie zarezerwowanym na leczenie pacjentów kontraktowych, lekarze dentyści dodają pacjentom coś ekstra, za ekstra pieniądze.

Okazuje się jednak, że to „ekstra" wcale nie jest ponadstandardową usługą, a działaniem wynikającym z jak najlepszych standardów leczenia, opartego o współczesną wiedzę medyczną.

Lekarz dentysta Grzegorz R. Skrzypek, ukarany przez NFZ za powiązanie świadczeń komercyjnych z niekomercyjnymi w dość długim wywodzie prezentuje argumenty na racjonalność swoich działań.

Przedstawiamy je w całości, gdyż skróty zakłóciłyby tok konstrukcji myślowych przedstawionych przez lekarza dentystę.

Jestem lekarzem chirurgiem-stomatologiem z dwudziestoletnim stażem. Mam podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ na realizację umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Przyjmując pacjentów zawsze kieruję się naczelną zasadą jaką jest obowiązek lekarza do prawidłowego, zgodnego z interesem chorych wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prawa pacjenta do otrzymania terapii uwzględniającej aktualny stan wiedzy medycznej. Zgodnie z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r. Nr 28 poz. 152 z późn.) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i należytą starannością.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   NRL   gwarancja na leczenie stomatologiczne   kontrola NFZ  

POLECAMY W SERWISACH