PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Wciąż brak wszystkich odpowiedzi na pytania o kolejność szczepień przeciw COVID-19

Autor: miro • Źródło: ms
19-01-2021, 11:01
Wciąż brak wszystkich odpowiedzi na pytania o kolejność szczepień przeciw COVID-19 Komu szczepionkę przeciwko COVID-19
Podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek realizowania ich w określonej kolejności. Podano ją w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r. Pozostają jednak liczne pytania w sprawie przedstawionego algorytmu – przybliża je adwokat Karol Kolankiewicz.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r. m.in. określono osoby zaliczone do poszczególnych grup w ramach etapu „0” i etapu „1”.

Etap „0”
Do etapu „0” zostały zaliczone następujące grupy osób:
1. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - wykonujące zawód medyczny (w tym  lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta);
2. osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie;
3. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne i fizjoterapeuci prowadzący własne praktyki zawodowe;
4. osoby zatrudnione przez ww. praktykę lekarską, pielęgniarską itd. - których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tej praktyce;
5. przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, przy czym od razu wskazano na dodatkowe wymogi, które muszą być łącznie spełnione:
- w dniu podania przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki      przeciwko COVID-19 dziecko musi być hospitalizowane w podmiocie leczniczym;
- przewidywany okres hospitalizacji dziecka powinien być dłuższy od (bliżej nieokreślonego) czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
6. inne osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym lub ww. praktyce zawodowej lekarza, pielęgniarki itd.;
7. farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;
8. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej;
9. doktoranci i studenci uczelni medycznej biorący udział w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (jeżeli tak stanowi program studiów).
10. osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.  

Etap „1”
Z kolei do etapu „1” zostały zaliczone następujące grupy osób:
1. pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego, oddziału medycyny paliatywnej;
2. osoby przebywające w domu pomocy społecznej;
3. osoby urodzone w latach 1941 – 1961;
4. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni (oraz osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w przedszkolu publicznym / szkole publicznej posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola / szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć) - zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
5. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż uczelnia medyczna;
6. inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami (zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia);
7. funkcjonariusze m.in. Policji, Straży Granicznej, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Służby Więziennej;
8. żołnierze Sił Zbrojnych RP,
9. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, , straży ochrony kolei;
10. prokuratorzy i asesorzy prokuratury;
11. członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   COVID-19   szczepionka   Karol Kolankiewicz  

POLECAMY W SERWISACH