• Do odłamania ściany policzkowej zęba oraz obnażenia miazgi zębowej doszło na skutek nagryzienia rogalika, w którym znajdował się kamyk
  • Poszkodowana podjęła leczenie kanałowe uszkodzonego zęba, w sądzie zażądała od sklepu, w którym kupiła croissanty 22 tys. zł odszkodowania i zadośćuczynienia  
  • Powódka na skutek uszkodzenia zęba doznała 0,5 proc. uszczerbku na zdrowiu 

Powódka w trakcie spożywania croissantów doznała uszkodzenia zęba – szóstki dolnej prawej, bowiem w jednym z rogalików znajdował się kamień. W wyniku nagryzienia kamienia doszło do odłamania ściany policzkowej zęba 46 oraz obnażenia miazgi zębowej. Powódka podjęła leczenie kanałowe tego zęba w celu jego odbudowy. Koszt leczenia wyniósł 1,41 tys. zł. 

Po zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel sklepu przyznał jej zadośćuczynienie w kwocie 1,053 tys. zł oraz zwrot kosztów leczenia 1,41 tys. zł.

0,5 proc. uszczerbku na zdrowiu

Biegła z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii stomatologicznej określiła, iż powódka na skutek uszkodzenia zęba 46 doznała 0,5 proc. uszczerbku na zdrowiu. Biegła stwierdziła, iż nie jest w stanie określić dokładnie kiedy dojdzie do utraty zęba 46, co spowodowałoby konieczność założenia implantu. Biegła podała, że maksymalnie stanie się to w okresie pięciu lat.

Leczenie kanałowe uszkodzonego zęba 

Zdaniem Sądu nie było podstaw do żądania przez kobietę zadośćuczynienia w kwocie 10 tys. zł oraz odszkodowania w wysokości 11,910 zł

Do odłamania ściany policzkowej zęba 46 oraz obnażenia miazgi zębowej podjęła leczenie kanałowe tego zęba, w celu jego odbudowy.

Ubezpieczyciel zwrócił poszkodowanej poniesione koszty leczenia w kwocie 1,41 tys. zł oraz przyznał zadośćuczynienie 1,053 tys. zł.

Powódka wystąpiła z roszczeniem o zadośćuczynienie i odszkodowanie za utratę zęba 46 oraz za konieczność jego implantowania. Faktycznie ząb ten został wyleczony kanałowo i odbudowany.

Kiedy dojdzie do utraty zęba

Biegła z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii stomatologicznej stwierdziła, iż nie jest w stanie określić kiedy dokładnie dojdzie do utraty zęba 46. Nie sposób jest rozpatrywać roszczeń powódki jako naprawienia szkody obejmującej utratę zęba 46.

Utrata tego zęba i konieczność jego implantowania jest ewentualnym zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Roszczenie zatem należy uznać za przedwczesne. Wskazane przez powódkę koszty implantowania zęba są tylko hipotetyczne.

Sąd oddala powództwo

Powódka, poza zgłoszonymi roszczeniami, nie wykazała w jaki negatywny wpływ na jej życie osobiste i zawodowe miało zdarzenie.

Skoro powódka nie wykazała, że zachodzą okoliczności uzasadniające zgłoszone przez nią w pozwie żądania, to Sąd uznał, iż jej roszczenie nie może zostać uwzględnione, a powództwo należy oddalić.

Sąd Rejonowy w Głubczycach I Wydział Cywilny oddalił powództwo.

Sygn. akt I C 295/20