PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Walczący o kontrakt NFZ, mają prawo do poznania ofert konkurentów

Autor: miro • Źródło: ms
18-11-2013, 09:15
Walczący o kontrakt NFZ, mają prawo do poznania ofert konkurentów Walczący o kontrakt NFZ, mają prawo do poznania ofert konkurentów (foto: sxc.hu)
Tak uznał WSA w Warszawie, rozpatrując skargę lekarza stomatologa, właścicielki gabinetu stomatologicznego na odrzucenie przez NFZ odwołania od wyniku konkursu na świadczenie usług stomatologicznych realizowanych w ramach kontraktu z publicznym płatnikiem.

Sprawa jest zawiła, a lista zarzutów przedstawiona przez lekarkę obejmuje kilkadziesiąt pozycji. Część dotyczy merytorycznej oceny oferty skarżącej, która dowodziła, że gdyby przyznane jej punkty nie były zbyt niskie (nie były zaniżone), to właśnie jej oferta miałaby szanse na znalezienie się w grupie praktyk realizujących kontrakt NFZ. Nie ocenę merytoryczną jednak tutaj chodzi.

WSA w Warszawie zwrócił uwagę na inny aspekt sprawy. Otóż od chwili złożenia przez skarżącą odwołania otwarte zostało postępowanie administracyjne, a w konsekwencji należałoby sprawę tę prowadzić w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym związane z udostępnianiem akt sprawy.

Właśnie udostępnianie, a dokładnie nieudostępnianie akt sprawy ma tutaj podstawowe znacznie. W ocenie WSA skoro zostało otwarte postępowanie administracyjne, to powinno dojść do ujawnienia i zbadania przez organy prowadzące to postępowanie wszystkich okoliczności związanych ze sprawą. Także kwestii dotyczących punktacji, ofert konkurencyjnych, uzasadnień punktacji.
Organ administracji publicznej jest zobowiązany w każdym stadium postępowania umożliwić stronie m.in. przeglądanie akt. W rozpoznawanej sprawie, wbrew tej zasadzie odmówiono skarżącej udostępnienia pełnych akt sprawy - m.in. ofert złożonych przez konkurencyjnych świadczeniodawców pomimo, że skarżąca o to wnosiła.

Organy, uzasadniając tę odmowę, powołały się na ustawę o ochronie danych osobowych oraz na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazały, że oferty współuczestniczące w postępowaniu zwierały dane wrażliwe, podlegające szczególnej ochronie i z tego powodu nie podlegały udostępnieniu innym świadczeniodawcą.
W konsekwencji skarżąca nie miała możliwości zapoznania się z pełnymi aktami postępowania konkursowego, a co za tym idzie nie mogła precyzyjnie sformułować zastrzeżeń i odnieść się do postępowania.

WSA uznał, że tylko nadanie klauzuli poufności wyłącza skutecznie i w sposób uprawniony jawność akt. Skoro z akt sprawy nie wynika, że ofertom konkurencyjnym nadana została klauzula poufności, to nie było innych podstaw prawnych, aby jawność akt skarżącemu wyłączyć. Sprawa dotycząca zaskarżonej oferty musi być ponownie rozpatrzona, z uwzględnieniem uwag WSA>

Na koniec należy jednak wyjaśnić, że w dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przeważa pogląd, iż Fundusz ma prawo ograniczyć dostęp uczestnika postępowania konkursowego, który przegrał konkurs do ofert konkurencyjnych świadczeniodawców (m.in. wyroki z 16 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 264/10 oraz II GSK 265/10, czy też wyrok z 14 czerwca 2011 r., sygn. akt II GSK 554/10). W sprawach tych wyroki jednak nie zapadały jednomyślnie.

Sygnatura akt: VI SA/Wa 906/12 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   WSA   wyrok  

POLECAMY W SERWISACH