• Zdarza się, że pacjent ma inne zdanie w sprawie leczenia niż jego opiekunowie prawni. Jak wówczas postępować?
  • W przypadku braku zgodności zdań co do przebiegu leczenia osób w wieku od 16 do 18 roku życia - wymagana jest decyzja sądu
  • Opiekunowie prawni nie mogą wystawić upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną dziecka osobom trzecim, bo taka decyzja należy tylko do pacjenta pełnoletniego  

Pacjenci od 16 do 18 roku życia. W tych sytuacjach konieczna jest podwójna zgoda na leczenie

Pacjent w wieku od 16 do 18 lat ma prawo współdecydować o swoim zdrowiu. Podjęcie leczenia takiej osoby wymaga uzyskania zgody podwójnej: jego samego oraz opiekuna prawnego. Najczęściej przedstawicielami ustawowymi małoletniego pacjenta są jego rodzice.

Sprawa znacznie się komplikuje gdy pacjent jest przeciwny leczeniu, którego domagają się jego opiekunowie prawni, albo na odwrót: on chciałby poddać się leczeniu, a opiekunowie prawni nie wyrażają takiej zgody?

W takiej sytuacji do podjęcia leczenia wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Uzyskanie takiej zgody nie leży po stronie lekarza, lekarza dentysty. Sprawą musi się zająć ten, komu zależy na podjęciu leczenia.

Nie zawsze oczywiście jakakolwiek i kogokolwiek zgoda na leczenie jest wymagana. Są to sytuacje, w których trzeba ratować ludzkie życie lub zdrowie.

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej?

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentom pełnoletnim oraz przedstawicielom ustawowym pacjentów małoletnich.

Ci, którzy ukończyli 16. rok życia, mają prawo do uzyskania pełnej informacji o stanie swojego zdrowia.

Chodzi o:

  • rozpoznanie,
  • proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne i lecznicze,
  • dające się przewidzieć następstwach zastosowania (albo zaniechania) leczenia,
  • wyniki leczenia,
  • rokowania.

Pacjent, który nie ukończył 16. roku życia, ma prawo do uzyskania tych wszystkich informacji, ale tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego.

Uwaga opiekunowie prawni nie mogą wystawić upoważnienia do wglądu w dokumentację medyczną dziecka osobom trzecim, bo taka decyzja należy tylko do pacjenta pełnoletniego.