Tylko przez 6 miesięcy tj. do 30 czerwca  2021 r., dopuszczalne jest stosowanie druków recept zarówno zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (tu treść nowego rozporządzenia), a także starszych druków obowiązujących przed 2018 rokiem.

Ponadto receptę w postaci papierowej, nieodpowiadającą nowemu wzorowi recepty, będzie można realizować w przypadku, gdy:

- rozmieszczenie przestrzenne poszczególnych pól recepty nie jest zgodne ze wzorem recepty;
- proporcje między wielkościami poszczególnych pól recepty odbiegają od proporcji wynikających ze wzoru recepty;
- poszczególne informacje zamieszczane przez osobę wystawiającą receptę w określonych polach recepty nie mieszczą się w całości w tych polach (wykraczają poza ich obręb);
– jeżeli spełniony jest wymóg czytelności wystawionej recepty.

W praktyce oznacza to, że w obiegu przez pewien czas będą aż trzy druki recept, natomiast od 1 lipca 2021 r. będzie możliwe korzystanie wyłącznie z recept odpowiadających wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2020 poz. 2424).