• Cennik usług zdrowotnych musi być taki sam dla wszystkich pacjentów
  • Różnicowanie cenowe stanowi naruszenie prawa dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych
  • Placówkę medyczną, która różnicowała cenniki, skrytykował Rzecznik Praw Pacjenta  

Różnicowanie opłat za świadczenia zdrowotne

Podmiot leczniczy na swojej stronie internetowej informował, że opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane obcokrajowcom są wyższe o 50 proc. od cen tych samych usług medycznych, z których korzystają obywatele polscy.

- Podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń zdrowotnych w trybie komercyjnym, nie mogą różnicować wysokości opłat za poszczególne świadczenia od tego, czy pacjent jest obywatelem polskim, czy też nie – przypomniał Rzecznik Praw Pacjenta.

Decyzja RPP

- Różnicowanie cenowe jest niezgodne z prawem, stanowi naruszenie prawa dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz narusza zbiorowe prawa pacjentów w tym zakresie – wyjaśnił RPP.

Placówka medyczna, której dotyczyła sprawa, zaprzestała stosowania tych praktyk.