• Senat wprowadził poprawki do ustawy o niektórych zawodach medycznych
 • Wśród przegłosowanych zmian była i ta dotycząca wyłączenia spod przepisów ustawy techników dentystycznych i dietetyków
 • Senatorowie uznali, że higienistki stomatologiczne powinny – jak dotychczas – pracować pod nadzorem lekarza dentysty

Zmiany przegłosowane przez Senat nie oznaczają, że zostaną one ostatecznie wprowadzone w życie, gdyż o dalszym losie ustawy zadecyduje Sejm.

Poprawki Senatu do ustawy o niektórych zawodach medycznych

Senat przegłosował poprawki do ustawy o niektórych zawodach medycznych zarekomendowane przez senacką Komisję Zdrowia. Jedna ze zmian jest najbardziej istotna dla techników dentystycznych oraz dietetyków. Otóż senatorowie zadecydowali, że przepisy ustawy nie będą dotyczyć obu tych zawodów.

Senatorowie uznali także, że czynności wykonywane przez higienistkę stomatologiczną, także te  z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej, powinny odbywać się pod nadzorem lekarza dentysty.

Za przyjęciem ustawy z tymi i innymi poprawkami, zarekomendowanymi przez senacką Komisję Zdrowia, byli wszyscy senatorowie.

Stomatologia w ustawie o zawodach medycznych 

Przypomnijmy, że ustawa o niektórych zawodach medycznych reguluje zawody medyczne, które dotychczas nie były objęte ustawowymi przepisami. Wśród wielu innych zawodów znajdują się m.in.:

 • asystentka stomatologiczna,
 • higienistka stomatologiczna,
 • technik dentystyczny (zawód wyłączony przez Senat).

Ustawa reguluje:

 • warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodów (z uwzględnieniem dotychczasowych
  ścieżek kształcenia),
 • rejestr osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego,
 • ustawiczny rozwój zawodowy w zawodach,
 • odpowiedzialność zawodową osób wykonujących zawody. 

O technikach dentystycznych zadecyduje Sejm 

Kwalifikacje ustawowe do wykonywania zawodu technik dentystyczny (zawód wyłączony z ustawy przez Senat):

 • rozpoczęcie po 30 września 2012 r. studiów w zakresie technik dentystycznych i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub
 • rozpoczęcie przed 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) techniki dentystyczne i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub
 • rozpoczęcie po 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie technik dentystyczny, lub
 • rozpoczęcie przed 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik dentystyczny lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik dentystyczny, lub
 • uzyskanie przed 22 lipca 2011 r. kwalifikacji technika dentystycznego na podstawie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych (Dz. U. z 1947 r. poz. 104, z 1948 r. poz. 162 oraz z 1954 r. poz. 121).

Wprowadzając zawód technika dentystycznego do ustawy o niektórych zawodach medycznych argumentowano, że brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych może spowodować:

 • zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów poprzez nieprzestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki przy wykonywaniu protez dentystycznych, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (WZW, HIV);
 • niewłaściwe rozróżnianie rodzajów i właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w protetyce dentystycznej;
 • niewłaściwe projektowanie konstrukcji protetycznych, analizowanie i ocenianie wykonywanych projektów;
 • niewłaściwą ocenę wycisków oraz niewłaściwe wykonywanie z nich gipsowych modeli roboczych; nieprecyzyjne wykonywanie ze stopów metali odlewów uzupełnień protetycznych i elementów do uzupełnień protetycznych;
 • niewłaściwe wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.