PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ułatwienia w kontraktowaniu NFZ. Punkty dla podmiotów prowadzących specjalizacje

Autor: miro • Źródło: ms
28-05-2022, 18:30
Ułatwienia w kontraktowaniu NFZ. Punkty dla podmiotów prowadzących specjalizacje Podmioty prowadzące specjalizacje a konkursy NFZ Fot. AdobeStock
O wdrożenie regulacji prawnych, premiujących w kontraktowaniu świadczeń z NFZ podmioty prowadzące specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów – zaapelowali samorządowcy biorący udział w XV Krajowym Zjeździe Lekarzy.
 • Dodatkowe punkty w konkursach ofert NFZ dla podmiotów prowadzących specjalizacje to za mało, aby zwiększyć rynek szkoleń specjalizacyjnych
 • MZ powinno pokrywać w większym stopniu kosztu realizowania specjalizacji
 • Narzędziem ułatwiającym prowadzenie szkolenia powinno być nadanie procedurom wymaganym programem staży statusu świadczeń gwarantowanych

Konieczność refundacji rzeczywistych kosztów szkolenia specjalizacyjnego

Dodatkowe punkty dla podmiotów prowadzących specjalizacje to tylko jeden z wielu postulatów od lat podnoszonych przez samorząd lekarzy i lekarzy dentystów, a dotyczących zasad realizowania specjalizacji.

Według NRL finansowanie szkolenia powinno obejmować podwyższone wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji i staży kierunkowych, ale również koszty:

 • comiesięcznej obsługi kadrowo - płacowej i administracyjnej rezydenta oraz obsługi programu specjalizacji przez administratora, kierownika podmiotu, jak też comiesięcznej obsługi administracyjnej procesu szkolenia , w zryczałtowanej wysokości 5 proc. wynagrodzenia brutto w odniesieniu do rezydenta;
 • wypełniania przez podmiot wymogów BHP i udokumentowane fakturą pracownicze badania lekarskie wstępne i okresowe, jak również koszty szkoleń BHP, odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej;
 • wzrostu składki z tytułu ubezpieczenia działalności leczniczej;
 • wzrostu wydatków rzeczowych wynikający z udzielania świadczeń przez lekarzy odbywających szkolenie;
 • składki, jakie podmiot zobowiązany jest odprowadzać na rzecz PFRON (jeżeli dotyczy);
 • urlopów szkoleniowych; podróży służbowych związanych ze szkoleniem, noclegów, diet;
 • pokrycia zobowiązań podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne do przekazania środków na wynagrodzenie lekarzy odbywających staż kierunkowy poza tym podmiotem;
 • Funduszu Pracy odprowadzanego do ZUS (Ministerstwo Zdrowia refunduje tylko część składki);
 • uczestnictwa rezydentów w pracowniczych planach kapitałowych;
 • ekwiwalentów za urlopy wypoczynkowe wynikające ze stosunku pracy, kiedy rezydent jest na urlopie macierzyńskim i wychowawczym.

Realizowanie programu szkoleń na bazie świadczeń gwarantowanych

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   specjalizacje   staże podyplomowe  

POLECAMY W SERWISACH