PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Uczestnicy przetargów publicznych mają prawo pytać w sprawie SIWZ

Autor: miro • Źródło: ms
17-01-2014, 08:33
Uczestnicy przetargów publicznych mają prawo pytać w sprawie SIWZ Uczestnicy przetargów publicznych mają prawo pytać w sprawie SIWZ (foto: freedigitalphotos)
Dla wielu firm funkcjonujących w branży stomatologicznej codziennością jest uczestnictwo w zamówieniach publicznych. Dotyczy to zarówno podmiotów organizujących przetargi, jak i tych które w odpowiedzi na ogłoszenia przedstawiają oferty konkursowe.

Zgodnie z prawem, przedstawiający ofertę w przetargu publicznym może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz w negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Dalej przepisy stanowią, że jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie ustawowego terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Prawnicy Business Centre Club twierdzą, że takie uregulowania nie gwarantują oferentom uzyskania odpowiedzi nawet na najbardziej uzasadnione pytanie. Istniejący przepis jest po prostu zbędny, gdyż i bez niego jeśli zamawiający chce udzielić odpowiedzi, to może jej udzielić nawet tuż przed otwarciem ofert, choć w takiej sytuacji należałoby rozważyć przedłużenie terminu ich składania.

Uregulowania unijne (art. 39 ust. 2 oraz art. 40 ust. 4 Dyrektywy 2004/18/WE) stanowią, że instytucja zamawiająca wysyła informacje dodatkowe na temat specyfikacji, dokumentu opisowego lub dokumentacji dodatkowej nie później niż na sześć dni przed ostatecznym terminem złożenia ofert, pod warunkiem złożenia z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego wniosku (w przypadku procedury ograniczonej lub negocjacyjnej przyspieszonej termin ten wynosi cztery dni).

Prawnicy BBC wyjaśniają, że dyrektywa nie uzależnia udzielenia odpowiedzi od warunku, że „wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert".

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Business Centre Club   SIWZ  

POLECAMY W SERWISACH