PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Ubezpieczenie OC w czasach pandemii

Autor: nieck • Źródło: en
20-02-2021, 08:16
Od 1 marca 2021 będzie możliwa kontynuacja programu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia Ochrony Prawnej Lekarza (na niezmienionych zasadach i warunkach finansowych), przypomina swoim członkom Opolska Izba Lekarska.

Składka ubezpieczeniowa ubezpieczenia pakietowego pokrywa również:
- ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia praw pacjenta w tym również szkód nie będących szkodą osobową czy rzeczową (np. badanie pacjenta bez zachowania intymności),
- ubezpieczenie szkód wyrządzonych w związku z uczestnictwem w eksperymencie medycznym lub badaniach klinicznych (jeżeli sponsor wykupił ubezpieczenie obowiązkowe),
- ochronę prawną (ubezpieczaną przez TU Inter Risk S.A.) do kwoty 50 tys. zł.

Ubezpieczenie ochrony prawnej ma na celu zagwarantować lekarzowi dentyście bezwarunkowe pokrycie kosztów ochrony prawnej w przypadku wystąpienia do stomatologa z roszczeniem odszkodowawczym przez poszkodowanego pacjenta, NFZ, czyli:

koszty wynajęcia adwokata, radcy prawnego, który odpisze na pozew, będzie reprezentował go w Sądzie, koszty powołania biegłych; koszty te pokrywane są do 50 tys. zł w granicach wynagrodzenia określonego przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości, który wyznaczył minimalne należne wynagrodzenie adwokatom, radcom prawnym, (konieczne jest zgłoszenie przez lekarza wniosku na piśmie).

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia ochrony prawnej:

Lekarz  dentysta niewykonujący praktyki lekarskiej i niepodlegający ubezpieczeniu obowiązkowemu może skorzystać z ubezpieczenia dobrowolnego. Daje ono ochronę przy udzielaniu pierwszej pomocy (nawet pod wpływem alkoholu w sytuacjach ratujących życie) oraz pokrywa szkody rzeczowe wyrządzone pacjentowi przy udzielaniu tej pierwszej pomocy. Daje również ochronę w innych sytuacjach udzielania świadczeń zdrowotnych, niezwiązanych z pracą etatową i niewymagających założenia prywatnej praktyki.

Każdy, kto wykupi jeden z wariantów ubezpieczenia OC (niezależnie czy tylko obowiązkowe, czy tylko dobrowolne, czy pakietowe) może za dodatkową składkę zawrzeć ubezpieczenie NNW, rozszerzone dodatkowo o zarażenie się wirusami WZW lub HIV.

Istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia bezpośrednio przez stronę internetową www.polisagrupowa.pl lub przez stronę Opolskiej Izby Lekarskiej.

Więcej: izbalekarska.opole.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   OC   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH