PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ubezpieczenie OC w czasach pandemii

Autor: nieck • Źródło: en
20-02-2021, 08:16
Ubezpieczenie OC w czasach pandemii OC zabezpiecza dentystę na wypadek zakażenia pacjenta koronawirusem w trakcie leczenia (fot. Pixabay)
Od 1 marca 2021 będzie możliwa kontynuacja programu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej oraz ubezpieczenia Ochrony Prawnej Lekarza (na niezmienionych zasadach i warunkach finansowych), przypomina swoim członkom Opolska Izba Lekarska.

W nowej sytuacji  w warunkach zawartych ubezpieczeń mieści się odpowiedzialność cywilna z tytułu działania lekarza, lekarza dentysty w związku z  epidemią wywołaną przez SARS-COV-2. 

 Na wątpliwości w tej kwestii tak odpowiada PZU SA:

 "... PZU SA w zakresie udzielanej lub już udzielonej ochrony ubezpieczeniowej nie wprowadziło obostrzeń związanych z panującym stanem epidemiologicznym i nie mają zastosowania żadne dodatkowe ograniczenia odpowiedzialności.

 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (w tym nadwyżkowego), zgodnie z §9 ust.1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy ustalonych uchwałą nr UZ/427/2016 z  24.10.2016r Zarządu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwałą UZ/215/2018 z  06.07.2018r Zarządu PZU SA, nie obejmuje jednak szkód wyrządzonych umyślnie. W naszej ocenie przypadkiem, w którym ubezpieczyciel mógłby powołać się na obowiązywanie tego wyłączenia w kontekście zakażenia pacjenta SARS-CoV-2, mogłaby to być w szczególności sytuacja, w której lekarz udziela świadczeń zdrowotnych narażając pacjentów na transmisję wirusa w przypadku, gdy stwierdzono u tego lekarza zakażenie wirusem SARS-COV-2 lub chorobę zakaźną wywołaną tym wirusem bądź lekarz ten został objęty kwarantanną. Jednocześnie wyjaśniamy, że zgodnie z §5 ust 3 ww OWU ochroną są objęte szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Dodatkowo informujemy, że zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, uregulowanego przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z  29 kwietnia 2019r (Dz.U. z 2019 r poz 866), nie zawiera wyłączenia dotyczącego szkód wyrządzonych umyślnie.

 Jakie jest zabezpieczenie lekarzy na wypadek zachorowania i śmierci z powodu COVID-19? 

 W Opolskiej Izbie Lekarskiej od 2016 roku istnieje możliwość przystąpienia lekarzy będących członkami izby lekarskiej do grupowego ubezpieczenia na życie wraz z utratą dochodów na skutek choroby. Oferta jest bardzo szeroka i obejmuje zarówno opcje z utratą dochodu jaki i bez. Na początku pandemii ubezpieczyciel potwierdził pokrycie ubezpieczeniowe dla przypadków zachorowania lekarza na COVID-19. Ochrona ubezpieczeniowa w tym programie jest szeroka i obejmuje między innymi:
- czasową niezdolność do pracy (utrata dochodów),
- śmierć ubezpieczonego,
- wypłatę świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu.

Obecnie karencje w wypłacie odszkodowania wynoszą:
- 3 miesiące – pobyt w szpitalu (za wyjątkiem pobytu w szpitalu w wyniku NNW),
- 6 – miesięcy – śmierć ubezpieczonego (za wyjątkiem zgonu w wyniku NNW)  oraz czasowa niezdolność ubezpieczonego do pracy.

SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   OC   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH