PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Tyle od 1 lipca zarobi asystentka, higienistka i technik dentystyczny. Mniej być nie może

Autor: miro • Źródło: ms
02-07-2022, 08:00
Tyle od 1 lipca zarobi asystentka, higienistka i technik dentystyczny. Mniej być nie może Wyższe minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia także dla asystentek i higienistek Fot. AdobeStock
Od 1 lipca obowiązują wyższe wskaźniki, które decydują o wynagrodzeniach etatowych pracowników ochrony zdrowia. W ustawie ustalono najniższe wynagrodzenia m.in. asystentki, higienistki i technika dentystycznego. Mniej niż wpisano do ustawy zarobić nie mogą.
 • Od 1 lipca obowiązuje nowa tabela najniższych gwarantowanych płac w ochronie zdrowia. Więcej zarobią m.in. higienistki, asystentki i technicy dentystyczni
 • Jako pracownicy wykonujący inny zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem powinni zarabiać minimum 4869,78 zł brutto
 • Kwalifikacja asystentek i higienistek jako pracowników działalności podstawowej - skutkowałaby minimalnym wynagrodzeniem za pracę na pełnym etacie w wysokości 4416,77 zł brutto
 • Niejasności w sprawie zaszeregowania higienistek, asystentek i techników dentystycznych rozwieje projektowana ustawa o niektórych zawodach medycznych
 • Na nią jednak jeszcze trzeba czekać, a ustawa o najniższych wynagrodzeniach już obowiązuje

Tyle od 1 lipca zarobi asystentka, higienistka i technik dentystyczny. Mniej być nie może

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych ukazała się w Dz. U. z 28 czerwca 2022 r. Poz. 1352 i obowiązuje od 29 czerwca.  

Wyższe wynagrodzenia przysługują m.in. asystentkom, higienistkom i technikom dentystycznym. Dla osób funkcjonujących w tych zawodach nowa ustawa ma pierwszorzędne znaczenie, gdyż ani asystentki, ani higienistki, a nawet technicy dentystyczni nie wykonują profesji, która byłaby w szczególny sposób honorowana jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń. Oczywiście - jak wszędzie – tak i tutaj zdarzają się wyjątki od tej reguły.

Ustawa nie operuje kwotami a tylko „współczynnikami pracy odpowiadającymi grupom zawodowym według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”. Do konkretnych kwot dojść można w prosty sposób mnożąc przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku ubiegłego (w przypadku 2021 r. jest to 5662,53 zł brutto) i podane wskaźniki korygujące.

Zapotrzebowanie na asystentki i higienistki stomatologiczne

Pensja zawsze jest pochodną zapotrzebowania na pracownika. Zapotrzebowanie takie prognozuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Asystentka stomatologiczna na liście zawodów, na które jest „umiarkowane zapotrzebowanie” plasuje się na 2-3 pozycji, zawsze za asystentem osoby niepełnosprawnej. Zawód higienistki stomatologicznej znajduje się na pozycji 6-8 tej listy, po floryście, fryzjerze, fotografie, drukarzu offsetowym. W takiej sytuacji perspektywy zarobkowania nie są szczególne, a to często oznacza pensje minimalne. Jakie?

Jakie wymagane wykształcenie  

Wykonywanie zawodu asystentki, higienistki i technika dentystycznego nie wymaga wykształcenia wyższego, chociaż uczelnie medyczne taki kierunek od kilku lat realizują. W powszechnym mniemaniu asystentki i higienistki są pracownikami wykonującymi zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem. Powinny zatem znaleźć się w pkt. 7 tabeli współczynników pracy (pracownik wykonujący inny zawód medyczny z wymaganym średnim wykształceniem). W tym przypadku obowiązuje wskaźnik 0,86 i wynagrodzenie 4869,78 zł brutto.

Mało to, czy dużo? Dla osoby, która zarabiała 3772 zł (dotychczasowy wskaźnik 0,73) zmiana oznacza 30 proc. wzrost. Natomiast w stosunku do minimalnej pensji krajowej (3010 zł brutto) jest to już 60 proc. więcej.

Czym zajmuje się higienistka i asystentka stomatologiczna 

Zaszeregowanie higienistki i asystentki stomatologicznej do konkretnej grupy zawodowej może nastręczać trudności. Same przyznają, że w rzeczywistości wykonują szereg prac nie mających wiele wspólnego z wyuczonym zawodem.

Z ankiety przeprowadzonej przez infoDENT24.pl wynika, że tylko 7,9 proc. pytanych nie musi wykonywać dodatkowych „okazyjnych” robót. Lista obciążeń, wykraczających poza obowiązki higienistki, przyprawia o zawrót głowy.

Najczęściej higienistki wykorzystywane są do prac w charakterze sprzątaczki (13,8 proc, wskazań), ale zdarza im się także praca jako: zaopatrzeniowiec (3,0 proc.); menedżer (2,8 proc); koordynator (1,9 proc.); pracownik sterylizatorni (1,8 proc.); obsługa rtg (1,3 proc.); goniec (1,0 proc.); elektrokardiolog (0,8 proc.).

Ta różnorodność wykonywanych zadań oczywiście nie powinna przekładać się na zakwalifikowanie do konkretnej kategorii w tabeli wskaźników płacowych. Problem może jednak się pojawić i się pojawia. 

Zawód medyczny, czy działalność podstawowa

W końcu grudnia 2021 r. pytanie o minimalne wynagrodzenie, jakie powinny otrzymywać pracownice zatrudnione na stanowiskach: asystentki stomatologicznej, rejestratorki medycznej, pracownika administracyjnego i sprzątaczki w gabinecie stomatologicznym (chodziło o moc prawną ustawy o najniższych wynagrodzeniach, która obowiązywała od lipca 2021 r.). Specjaliści z jednej ze znanych firm prawniczych zaliczyli wszystkie te osoby do pracowników wykonujących działalność podstawową, inną niż pracownik wykonujący zawód medyczny.

Jeśli byłoby tak istotnie - to w tabeli zawodów asystentki i higienistki stomatologiczne powinny znaleźć się w dziale: Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (bo takie wykształcenie jest na tych stanowiskach wymagane).

Dla nich współczynnik pracy ustalony jest w wysokości 0,78 (dotychczas było to 0,59, co oznaczało minimalną pensję 3049 zł). W efekcie dla higienistek i asystentek minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wyliczono w wysokości 4416,77 zł brutto (od 1 lipca 2022 r.).

W zależności zatem od tego w jakim miejscu w tabeli byłyby uwzględnione comiesięczna różnica w płacy brutto wynosiłaby ok. 450 zł, co w skali roku dawałaby już pokaźną kwotę 5,4 tys. zł.

Oczywiście, pracodawcy skłaniać się będą do drugiej koncepcji, sankcjonowanej przez - niektórych przynajmniej - prawników, natomiast pracownice będą optowały za wykonywaniem zawodu medycznego.

Zawody medyczne, czy jednak inne

Bezsprzecznie takie zawody jak: asystentka, higienistka stomatologiczna i technik dentystyczny wymienione zostały w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych.

W kwalifikacjach zawodowych np. higienistka stomatologiczna widnieje pod symbolem 325102 w branży Opieka zdrowotna. Przypisano jej kwalifikacje MED.02: Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia.

Jeśli tak, to takim osobom przysługiwałby współczynnik wzrostu płac 0,86

Niejednoznaczne przepisy dotyczące zawodów medycznych  

- Wciąż nie ma przepisów, które określają wprost definicję pojęcia zawodu medycznego – uważa dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej w wypowiedzi dla infoDENT24.pl.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, istnieje jedynie przepis definiujący pojęcie osoby wykonującej zawód medyczny. Przepisy tej ustawy za osobę realizującą zawód medyczny uznają zarówno osobę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie oddzielnych przepisów, jak i osobę legitymizującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, które służą diagnozie, opiece oraz - w miarę możliwości - leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia.

Według Tadeusza Zdziecha pierwsza grupa, obejmująca zawody regulowane, dotyczy osób których status jest określony ustawowo. Należą do niej np. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, felczerzy, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni.

Druga grupa, to osoby, które wciąż jeszcze takiego uregulowania nie posiadają.

Technicy dentystyczni rzadko są pracowniami

Technicy dentystyczni, wykonując obowiązki przypisane ich zawodowi, mają niewielki kontakt z codzienną rzeczywistością gabinetów stomatologicznych. W odróżnieniu od asystentek i higienistek w większości przypadków prowadzą własną działalność gospodarczą i sami dla siebie są pracownikiem i pracodawcą (taki trend jest coraz bardziej widoczny także w przypadku asystentek i higienistek). Te jednak, pełniąc z reguły m.in. równoległą rolę matek małych dzieci, wolą pracować na etacie. 

Technik dentystyczny, czyli kto

Jedną z wielu spornych kwestii jest twierdzenie, że zawód technika dentystycznego lub specjalisty do spraw techniki dentystycznej jest zawodem medycznym pomocniczym.

Zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawody medyczne pomocnicze należą do grupy 5321, do której zaliczone zostały: asystentka pielęgniarska, opiekun medyczny i pozostały pomocniczy personel medyczny, którego nauka trwa 1 rok.

W odróżnieniu do zawodów medycznych pomocniczych, technik dentystyczny należy do grupy 3214, posiada wykształcenie średnie medyczne i zajmuje się wykonywaniem prac techniczno - dentystycznych, a czas nauki wynosi 2,5 roku.

Z kolei specjalista do spraw techniki dentystycznej znajduje się w grupie 2299, posiada wykształcenie wyższe i ma prawo wykonywania prac techniczno-dentystycznych. Czas nauki wynosi od 3 do 5 lat.

Niejasności z pewnością rozwieje projektowana ustawa o niektórych zawodach medycznych. W niej bowiem opisane zostaną dokładnie profesje i związane z nimi kwalifikacje zawodowe. Problem w tym, że tej ustawy jeszcze nie ma, a ustawa o najniższych wynagrodzeniach - już obowiązuje. 

Współczynniki korygujące wzrost wynagrodzenia minimalnego 

Współczynniki pracy odpowiadające grupom zawodowym według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

 • 1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją 1,45 wynagrodzenie 8210,67 zł brutto;
 • 2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 1,29 wynagrodzenie 7304,66 zł brutto;
 • 3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,19 wynagrodzenie 6738,41 zł brutto;
 • 4. Stażysta 0,95 wynagrodzenie 5379,40 zł brutto;
 • 5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją 1,02 wynagrodzenie 5775,78 zł brutto;
 • 6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 0,94 wynagrodzenie 5322,78 zł brutto;
 • 7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny 0,86 wynagrodzenie 4869,78 zł brutto;
 • 8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym 1 wynagrodzenie 5662,53 zł brutto;
 • 9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim 0,78 wynagrodzenie 4416,77 zł brutto,
 • 10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego 0,65 wynagrodzenie 3680,64 zł brutto.
Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH