PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

To pozwoli uniknąć zakażań w gabinecie lekarskim. Konkretne wskazania

Autor: miro • Źródło: WSSE/infoDENT24.pl
27-12-2022, 11:55
To pozwoli uniknąć zakażań w gabinecie lekarskim. Konkretne wskazania Postępowanie w gabinecie lekarskim, aby uniknąć zagrożeń zakażeniem Fot. AdobeStock
Jak należy dbać o stanowisko pracy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zakażenia podczas świadczenia usług stomatologicznych? Konkretne zalecenia i rekomendacje podaje Sanepid.
 • Po każdym pacjencie należy zdezynfekować powierzchnie zmywalne za pomocą środków biobójczych. Najlepszym rozwiązaniem jest ściereczka nasączona roztworem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym
 • Bezpiecznym rozwiązaniem jest korzystanie z osobistych chusteczek (po każdym pacjencie usuwać niewykorzystane chusteczki stanowiące ewentualne źródło zakażenia)
 • Po przeprowadzeniu działań związanych z wizytą pacjenta wszystkie przyrządy wielokrotnego użytku powinny być zdezynfekowane i wysterylizowane, natomiast jednokrotnego - wyrzucone do pojemnika na odpady medyczne
 • Ze względu na to, że gabinet stomatologiczny jest gabinetem zabiegowym, który wymaga utrzymania aseptyki, meble jak i wyposażenie w nim się znajdujące powinny być wykonane z materiałów umożliwiających proces mycia i dezynfekcji 

Nie tyle plan higieny, co skrupulatne jego przestrzeganie jest podstawą ochrony pacjentów i personelu medycznego przed tzw. zdarzeniami niepożądanymi. Opracowanie, sygnowane przez Oddział Nadzoru Epidemiologii WSSE w Krakowie, a dotyczące bezpiecznego i higienicznego świadczenia usług w gabinecie stomatologicznym - pozwala uniknąć największych błędów, narażających na niebezpieczeństwo zakażenia.

Plan higieny

Pierwszym krokiem prowadzącym do zachowania czystości, a przez to do ograniczania (zapobiegania) wystąpienia zakażeń - jest stworzenie „planu higieny". Jest to zbiór zasad obowiązujących w placówce medycznej, których celem jest ustalenie jednolitych metod postępowania personelu medycznego i pomocniczego, a także wyznaczenie osoby bądź osób odpowiedzialnych za nadzór i przestrzeganie procedur.

Plan higieny obejmuje:

 • zgromadzenie obowiązujących aktów prawnych, dotyczących wymagań sanitarnych i technicznych oraz ich aktualizacja;
 • uwzględnianie aktualizacji wykazu preparatów dezynfekcyjnych (pozytywna opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny);
 • ustalenie budżetu miesięcznego na higienę i jej utrzymanie;
 • usystematyzowanie nadzoru nad specjalistycznym sprzętem oraz sterylizatorem w zakresie posiadania świadectwa rejestracyjnego odpowiednich urzędów oraz systematycznych przeglądów technicznych;
 • opracowanie oraz wdrożenie systemu dokumentującego proces sterylizacji i dezynfekcji a przede wszystkim zapewnienie czystości pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia

W procedurze sprzątania powinno określić się:

 • harmonogram sprzątania;
 • środki myjące i dezynfekujące;
 • wyposażenie w sprzęt sprzątający;
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie czystości w gabinecie stomatologicznym.

Z ułożonym planem higieny należy zapoznać wszystkie osoby zatrudnione w gabinecie stomatologicznym.

Kolejność prac w zakresie higieny

Należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie związanej z kolejnością mytych pomieszczeń oraz wydzieleniu sprzętu do sprzątania dla poszczególnych stref czystości tj. gabinetu zabiegowego i pozostałych pomieszczeń.

Pomieszczenia typu szatnia, pokój do spożywania posiłków, poczekalnia dla pacjentów czy pomieszczenie higieniczno-sanitarne nie wymagają rutynowej dezynfekcji. Natomiast gabinet zabiegowy należy myć oraz dezynfekować co najmniej raz dziennie, zwłaszcza na koniec dnia pracy.

Kontrola wykonywanych prac

Zakres kontroli musi odpowiadać zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych i powinien obejmować okresową analizę oraz weryfikację procedur stosowanych w celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Dokumentowanie takiej kontroli należy przeprowadzać zgodnie z wymogami rozporządzenia ministra zdrowia z 27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych

Stanowisko i narzędzia pracy

Odpowiednie wyposażenie i przygotowanie gabinetu stomatologicznego do udzielanych w nim usług medycznych jest najważniejszym aspektem profilaktyki zakażeń.

Ze względu na to, że gabinet stomatologiczny jest gabinetem zabiegowym, który wymaga utrzymania aseptyki, meble jak i wyposażenie w nim się znajdujące powinny być wykonane z materiałów umożliwiających proces mycia i dezynfekcji.

Powierzchnia gabinetu powinna umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie aparatury i sprzętu stanowiących jego funkcjonalne wyposażenie, w tym wyrobów medycznych, w szczególności sterylnych (pakiety sterylne, nie powinny być ułożone ciasno ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, nie mogą ulec zawilgoceniu).

Przygotowanie unitu do pracy

Podstawowym działaniem przygotowawczym jest dezynfekcja powierzchni: unitu, lampy, stanowiska z prostnicami i kątnicami przy użyciu preparatów o szerokim spektrum działania.

Spluwaczkę oraz przewody ssące należy dezynfekować poprzez aspirowanie, przez wskazany przez producenta czas, odpowiedniego preparatu.

Uwaga na chusteczki jednorazowe

Należy zwrócić również uwagę na znajdujące się w obrębie unitu kartoniki z chusteczkami jednorazowego użytku oraz jednorazowe kubeczki do płukania jamy ustnej, które mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia. Przyczyną takiego zagrożenia jest bliska odległość od jamy ustnej pacjenta - szybkoobrotowe urządzenia generują bioaerozol, opadający również na wspomniane artykuły higieniczne.

Bezpiecznym rozwiązaniem jest więc korzystanie z osobistych chusteczek. Dlatego też zasadne wydaje się, aby po każdym pacjencie usuwać niewykorzystane chusteczki stanowiące ewentualne źródło zakażenia.

Przygotowanie asystora

Asystor i znajdujące się na nim przyrządy do przeprowadzenia zabiegów w jamie ustnej, powinien być przygotowany w identyczny sposób jak stolik zabiegowy w salach operacyjnych.

Narzędzia niezbędne do obsługi pacjenta powinny być jałowe.

Po przeprowadzeniu działań związanych z wizytą pacjenta wszystkie przyrządy wielokrotnego użytku powinny być zdezynfekowane i wysterylizowane, natomiast jednokrotnego - wyrzucone do pojemnika na odpady medyczne.

Po każdej wizycie cała powierzchnia asystora powinna być zdezynfekowana.

Dezynfekcja powierzchni zmywalnych

Po każdym pacjencie należy zdezynfekować powierzchnie zmywalne za pomocą środków biobójczych. Najlepszym rozwiązaniem jest ściereczka nasączona roztworem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania: bakteriobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym.

Dzięki takim działaniom mechanicznie usuwane są zanieczyszczenia organiczne i zabijane żywe formy drobnoustrojów.

Dezynfekcja trudno dostępnych powierzchni

Powierzchnie, które trudno jest dezynfekować to m.in.

 • klamki,
 • parapety,
 • sprzęt medyczny,
 • fotele zabiegowe, stomatologiczne.

Do dezynfekcji tego rodzaju powierzchni należy stosować preparaty o szerokim spektrum działania, gotowe do użytku.

Nie zaleca się dezynfekcji powierzchni przez bezpośrednie spryskiwanie, należy przecierać je nasączanymi chusteczkami bądź bawełnianymi ściereczkami.

Miejsca trudno dostępne można dezynfekować przy pomocy spryskiwacza tworzącego pianę.

Zdezynfekowaną powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia przez czas określony przez producenta.

Dezynfekcja powierzchni skażonej materiałem organicznym

Postępowanie w przypadku skażenia powierzchni krwią, wydzielinami lub wydalinami:

 • załóż rękawice ochronne;
 • usuń materiał z zanieczyszczonej powierzchni za pomocą ręcznika papierowego (wacika, ligniny);
 • zdezynfekuj zanieczyszczoną powierzchnię uprzednio przygotowanym preparatem dezynfekcyjnym;
 • odczekaj określony czas, wskazany przez producenta preparatu dezynfekcyjnego;
 • umyj powierzchnię;
 • wykorzystane materiały umieść w pojemniku na odpady medyczne;
 • Użyte materiały do dezynfekcji (np. mop) należy umieścić w plastikowym worku i przekazać do pralni

Schemat ten dotyczy sytuacji, w której stosowany jest uprzednio przygotowany roztwór roboczy preparatu dezynfekcyjnego. W przypadku zastosowania środka w postaci granulatu należy zasypać nim skażoną powierzchnię i postępować także zgodnie z przedstawionym schematem.

Poradnik WSSE zyskał pozytywną opinię prof. Jolanty Pytko - Polończyk z Zakładu Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, konsultanta wojewódzkiego w Dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
zakażenia   dezynfekcja   Sanepid  

POLECAMY W SERWISACH