Technik dentystyczny jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jako właściciel pracowni protetycznej zamierza zatrudnić technika informatyka. Ma on wykonywać protetyczne elementy (odbiorcami będą także gabinety stomatologiczne). Niezbędne maszyny i urządzenia będą dopiero kupowane i właśnie o te zakupy, a dokładniej o VAT zawarty na fakturach pyta technik dentystyczny.

Właściciel pracowni chciał wiedzieć czy prawidłowym jest uznanie kwoty podatku naliczonego VAT z faktur VAT dotyczących zakupu środków trwałych oraz komponentów do produkcji sprzedawanych towarów (elementów protetycznych wytwarzanych w całości przez zatrudnioną osobę niebędącą technikiem dentystycznym oraz elementów protetycznych wytwarzanych w przeważającej większości przez zatrudnioną osobę niebędącą technikiem dentystycznym), jako podatek naliczony do rozliczenia z podatkiem należnym ze sprzedaży opodatkowanej (obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego).

Praca polegać będzie na produkcji elementów protetycznych zgodnie z kilkoma etapami:
Etap 1.
Wykonanie projektu wizualnego dla modelu roboczego pracy protetycznej, za pomocą Scannera Lava. Całość prac prowadzi osoba niebędąca technikiem dentystycznym.
Etap 2. Gotowy projekt wirtualny zostanie przesłany do maszyny CNC gdzie za pomocą frezarki Lava, zostaną wycięte konstrukcje z bloczków tlenku cyrkonu. Elementy są po wyfrezowaniu dodatkowo poddawane obróbce mechanicznej. Całość prac prowadzi osoba niebędąca technikiem dentystycznym.
Etap 3. Konstrukcje te będą syntertyzowane w piecu. Całość prac prowadzi osoba niebędąca technikiem dentystycznym. Na tym etapie kończy się proces produkcji podbudowy protetycznej z tlenku cyrkonu (w celu wykonania np. mostu porcelanowego konieczne jest wykonanie dalszych etapów rozpoczętej już pracy - etap 4 oraz 5.)
Etap 4. Przy nadzorze oraz udziale technika dentystycznego następuje nałożenie oraz wymodelowanie porcelany. Prace "kosmetyczne" prowadzone są przez technika dentystycznego.
Etap 5. Gotowy produkt wypalany jest w piecu do wypalania porcelany. Całość prac prowadzi osoba niebędąca technikiem dentystycznym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że w sprawie tej zostały spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane środki trwałe oraz komponenty do produkcji elementów protetycznych.
Tak jest, bowiem:
- technik dentystyczny jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT;
- nabywane środki trwałe i komponenty wykorzystywane będą wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych.
Sygnatura akt IBPP1/443-727/11/ES