• Aspiracje techników dentystycznych do samodzielnego wykonywania procedur medycznych z pacjentem
  • Pytanie o możliwość procedowania dodatkowych uprawnień dla specjalistów do spraw techniki dentystycznej 
  • Technicy dentystyczni nie mogą wykonywać samodzielnie prac dla pacjentów - uważa Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej 

Jak już informowaliśmy w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości procedowania nowego zawodu - specjalisty do spraw techniki dentystycznej. Gościem członka Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej NRL  dr. n. med. lek. dent. Dariusza Paluszka był m.in. prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej - dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech. 

Przedstawiciel NRL był przeciwny procedowaniu dodatkowych uprawnień dla specjalistów do spraw techniki dentystycznej. Taką możliwość widział natomiast jego gość chociażby z uwagi na istnienie zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej (rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r.).

Infodent24.pl zamieścił sprawozdanie z tego spotkania autorstwa dr. n. med. inż. Tadeusza Zdziecha. Teraz swoje uwagi do stanowiska, zaprezentowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej, zgłasza przedstawiciel lekarzy dentystów.

Jaka samodzielność zawodowa techników dentystycznych  

Dr n. med. lek. dent. Dariusz Paluszek:

Wraz z konstytuowaniem nowych zawodów medycznych wyraźniej artykułowane są aspiracje różnych grup zawodowych do samodzielnego wykonywania procedur medycznych z pacjentem. Podejrzewam, że w przyszłości trend ten będzie się nasilał.

My, jako środowisko lekarzy, a przede wszystkim lekarzy dentystów, bo w ich imieniu mogę się wypowiadać, jesteśmy przeciwni dopuszczaniu reprezentantów nowych zawodów medycznych - do wykonywania zabiegów z udziałem pacjenta.

Nie jest to nasze widzi mi się. Niezbędną wiedzę, uprawniającą do samodzielnego leczenia pacjentów - póki co - zdobywa się na wydziałach lekarskich i lekarsko – dentystycznych, całkiem do niedawna tylko uczelni medycznych.

Można zastanawiać się czy program celowy studiów, które ukończyły osoby aspirujące do pracy z pacjentami na własny rachunek, takie rozwiązanie umożliwia, a przede wszystkim czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem. Samo dopuszczenie do takich analiz jest przejawem bardzo liberalnego stanowiska ze strony lekarzy dentystów. Zastrzegam, że takie stanowisko nie jest dominującym podejściem naszego środowiska do poruszanego zagadnienia.

Warunki możliwości wykonywania samodzielnej pracy z pacjentem 

Uważam, że aby w stomatologii samodzielnie pracować z pacjentem, należałoby skończyć studia lekarsko – dentystyczne. To jest moje zdanie i zdanie większości lekarzy dentystów.

Oczywiście są pewne procedury, do realizacji których możemy dopuścić techników dentystycznych, ale na pewno nie ma zgody na to, aby technicy dentystyczni z wyższym wykształceniem wykonywali uzupełnienia protetyczne samodzielnie.

Pamiętajmy, że problem nie tkwi w czysto technicznych zagadnieniach sporządzenia protez zębowych. Należy mieć wiedzę i doświadczenie w ocenie całościowego stanu zdrowia pacjenta. Układ stomatognatyczny to zespół wszystkich elementów twarzowej części czaszki. Mówimy m.in. o wzajemnie oddziałujących na siebie tkankach i narządach występujących w obrębie jamy ustnej oraz twarzoczaszki, kontrolowanych przez ośrodkowy układ nerwowy. Stawy, śluzówka, wysokość wyrostka zębodołowego to elementy, z którymi lekarz dentysta ma do czynienia każdego dnia. Codzienna praktyka jest zdecydowanie czymś innym niż kilka godzin teoretycznych zajęć na przykład na studiach inżynierskich. Nie deprecjonujmy dogłębnej wiedzy medycznej.

Uporządkować kwestie w środowisku techników dentystycznych

Oczywiście, patrząc historycznie, jeszcze w czasach międzywojennych technicy dentystyczni wykonywali pewne zabiegi medyczne. Dzisiaj reprezentanci tego zawodu uważają, że też mają takie prawo, co nie jest prawdą. Funkcjonują na przykład gabinety, które częściowo służą do wykonywania prac protetycznych na miejscu przy pracowni protetycznej.

Uważam, że środowisko techników dentystycznych powinno w ramach swojej grupy zawodowej zrobić porządek i podzielić prace protetyczne, na te które mogą wykonywać osoby po szkołach zawodowych i te realizowane tylko przez absolwentów uczelni.

Ci, którzy skończyli studia powinni móc wykonywać bardziej skomplikowane prace, w odróżnieniu od osób po szkołach zawodowych. Tak czy inaczej technicy dentystyczni nie mogą wykonywać samodzielnie prac dla pacjentów. To jest zdanie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej i oczywiście moje.