PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Tajne obrady ORL zgodne z prawem

miro
04-10-2013, 10:54
Tajne obrady ORL zgodne z prawem Tajne obrady ORL zgodne z prawem (foto: sxc.hu)
Chodzi o obrady jednej z Okręgowych Rad Lekarskich, która utajniła część obrad, uniemożliwiając lekarzowi dentyście i jej członkowi zarazem m. in. wypowiedzenie się w sprawie odmowy zwrotu utraconego przez niego zarobku w związku ze stawiennictwem w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, celem przesłuchania w charakterze świadka.

W tej kwestii przeprowadzono co najmniej kilkanaście spraw sądowych (i nie tylko). Natomiast wywody odnoszące się do konkretnego problemu trzeba wyławiać w morzu obocznych interpretacji, a dotyczących zasad funkcjonowania ORL. 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej wyjaśnił, że Rada posiada prawo utajnienia obrad (ORL może, na wniosek członka Rady, zwykłą większością głosów i po wysłuchaniu wnioskodawcy, uchwalić tajność całości lub części posiedzenia). Regulamin ten został wydany na podstawie ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708zezm.). W tym konkretnym przypadku jeden z członków ORL taki wniosek złożył. 

Zainteresowany sprawą dentysta, powołując się na ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), zwrócił się do ORL z wnioskiem o udostępnienie protokołu obrad wraz z nagraniem wideo.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem skarżącego, w zaistniałej sytuacji istnieje możliwość całkowitej dowolności w utajnianiu obrad Rady, a to uniemożliwia dostęp do informacji publicznej.

Wyrokiem z 6 czerwca 2012 r. o sygn. akt II SAB/Sz 22/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę dentysty na bezczynność Okręgowej Izby Lekarskiej w zakresie udostępnienia informacji publicznej (o czym infoDENT24.pl informował tutaj). WSA zobowiązał Okręgową Izbę Lekarską do rozpatrzenia wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej. Zwracamy uwagę, że ten wyrok nakazywał ORL przedstawienie lekarzowi dentyście interesujących go materiałów.

WSA na jednym z kolejnych posiedzeń ostatecznie uznał, że członek Okręgowej Izby Lekarskiej, a takim jest skarżący dentysta, wszelkich informacji, nie tylko bezpośrednio odnoszących się do jego osoby, ale w ogóle dotyczących funkcjonowania samorządu zawodowego i jego organów, może domagać się tylko w trybie ustawy o izbach lekarskich. Zatem w sprawach, które mają wymiar personalny i wiążą się z wykonywaniem zawodu lekarza, jak i w sprawach, które wiążą się z funkcjonowaniem organów samorządu zawodowego, egzekwowanie obowiązku informacyjnego przez zainteresowanego lekarza dentysty powinno odbywać się w trybie ustawy o izbach lekarskich, nie w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Skoro ustawodawca w ustawie o izbach lekarskich zapewnił członkom tej grupy zawodowej prawo do domagania się informacji na temat działalności izb lekarskich, a także wprowadził możliwość korzystania z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, to tym samym nałożył na organy tych izb obowiązki w tym zakresie.
Tak więc pismo zawierające prośbę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie prawnej Okręgowa Rada Lekarska utajniła część posiedzenia, złożone przez skarżącego będącego członkiem samorządu zawodowego, powinno zostać zrealizowane w trybie wewnętrznym na podstawie ustawy o izbach lekarskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WSA   ORL   rzecznik odpowiedzialności zawodowej  

POLECAMY W SERWISACH