PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Tajemnice zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie

Autor: miro • Źródło: ms
24-09-2015, 08:25
Tajemnice zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów w niebezpieczeństwie Tajemnica lekarska a działania policji (foto: freeimage)
Samorządy zawodowe lekarzy, adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy z terenu województwa zachodniopomorskiego alarmują, że senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw zawiera regulacje osłabiające gwarancje tajemnic zawodowych, stwarza pole do jeszcze większych nadużyć przez funkcjonariuszy prowadzących działalność operacyjną.

Wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. sygn. K 23/11, który negatywnie odniósł się do aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie kontroli działalności policji służb specjalnych, senacki projekt zawiera regulacje osłabiające gwarancje tajemnic zawodowych, stwarzając pole do jeszcze większych nadużyć w ramach prowadzenia działalności operacyjnej przez policję oraz służby specjalne - twierdzą szefowie: Okręgowej Rady Lekarskie w Szczecinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz Rady Izby Notarialnej w Szczecinie.

Wspólne stanowisko przedstawicieli zawodów zaufania publicznego jest stanowcze i sprzeciwia się projektowanym rozwiązaniom, na podstawie których osoby związane tajemnicą zawodową mogą być poddawane takim metodom inwigilacji jak podsłuch, czy zbieranie informacji o lokalizacji telefonów komórkowych.

Regulacje przewidziane w projekcie, na wypadek pozyskania w ramach kontroli operacyjnej materiałów objętych tajemnicą zawodową, nie gwarantują, że uzyskane w ten sposób informacje zostaną prawidłowo ocenione przez funkcjonariusza - czytamy we wspólnym stanowisku.

Autorzy listu twierdzą, że nie do zaakceptowania jest proponowana zmiana, która uprawniałaby funkcjonariusza do dokonywania oceny, czy zebrany materiał jest objęty tajemnicą zawodową a zainteresowani, których tajemnica dotyczy (w tym lekarze, adwokaci, radcy prawni czy notariusze), nie zostaną nawet poinformowani, że byli poddani formom inwigilacji.

We wspólnym stanowisku można przeczytać także, iż takie rozwiązania nie dadzą pogodzić się z zasadami demokratycznego państwa, albowiem czynią tajemnicę zawodową fikcją. Tajemnica zawodowa jest podstawą wykonywania zawodów zaufania publicznego. Zaufanie pacjenta do lekarza, tak jak i klienta do adwokata, radcy prawnego, czy notariusza ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowego postępowania diagnostyczno - terapeutycznego lub postępowania sądowego.

Sygnatariusze stanowiska zapewniają, że dotychczasowa regulacja Kodeksu Postępowania Karnego pozwalająca przesłuchać lekarza, adwokata, radcę prawnego czy notariusza jako świadka, albo przeprowadzić dowód z dokumentów objętych tajemnicami zawodowymi - została wystarczająco zabezpieczona dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Natomiast projektowana zmiana ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw nie wskazuje żadnych przesłanek, którymi ma kierować się sąd pozwalając na pobranie i wykorzystanie danych retencyjnych, czy przeprowadzenie kontroli operacyjnej wobec osób objętych tajemnicą zawodową.

W ocenie protestujących, przepisy projektu ustawy nie precyzują w dostateczny sposób środków kontroli operacyjnej, całkowicie pomijają kwestię informowania osób, których dane zostały pobrane, a także nie ustanawiają żadnych przesłanek, kiedy pobieranie danych retencyjnych jest uzasadnione. Tak duża ingerencja organów ścigania w życie prywatne obywateli musi być każdorazowo poddana ocenie adekwatności, niezbędności i celowości zebrania danych retencyjnych.

Podpisani pod stanowiskiem szefowie: Okręgowej Rady Lekarskie w Szczecinie, Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie oraz Rady Izby Notarialnej w Szczecinie uważają, że przepisy w projektowanym kształcie stwarzają ogromne pole do nadużyć. - Wnioskujemy o usunięcie regulacji dotyczących pozyskiwania danych retencyjnych i prowadzenia kontroli operacyjnej, w stosunku do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej. Wystarczającą ochronę interesu publicznego w tym zakresie przewiduje art. 180 par. 2 Kodeksu Postępowania Karnego - podsumowują protestujący.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH