Naukowo-szkoleniowa ogólnopolska konferencja poświęcona tajemnicy zawodowej, organizowana przez Wielkopolską Izbę Lekarską (odbyła się 22 czerwca 2021 r.) zgromadziła wielu ekspertów z dziedziny prawa. 

Szczegółowo o programie trzech sesji plenarnych konferencji informowaliśmy w tekście Na konferencji wszystko o lekarskiej tajemnicy zawodowej.

Prof. Krzysztof Urbaniak, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu:

– Choć instynktownie pojmujemy czym jest tajemnica, jakie elementy składają się na jej istotę, to często niełatwe jest precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. Tajemnica osób wykonujących zawód zaufania publicznego chroni nie adwokata, nie radcę prawnego, notariusza czy lekarza, ale ich klienta, pacjenta, człowieka jako takiego – mówił prof. Krzysztof Urbaniak, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, otwierając  spotkanie.

Prezes ORL WIL Artur de Rosier:

– Żyjemy w takich czasach, że niemal każdy zawód chciałby mieć swój kodeks etyki i wszyscy chcą mieć jeszcze swoją tajemnicę zawodową. Jednak nie wszystkim powinna ona przysługiwać. Tylko zawody zaufania publicznego cieszą się tym względem, natomiast z tajemnicą lekarską mamy problemy. Jak wygląda kwestia tajemnicy lekarskiej i jej iluzoryczność w zakresie pośmiertnej tajemnicy lekarskiej wszyscy państwo wiecie, podkreślał prezes ORL WIL Artur de Rosier, który prowadził jedną z sesji konferencji.

Prof. Monika Urbaniak, radca prawny:

 – W moim przekonaniu tajemnica lekarska jest tajemnicą najważniejszą, dlatego że dotyczy każdego z nas. Tajemnica pojawiła się już w przysiędze Hipokratesa, jej tradycja sięga więc czasów antycznych.

 Radca prawny wskazała na art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, według którego lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu. Tyle że, często zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

 – Tu nie rozróżnia się informacji o charakterze medycznym i pozamedycznym, ustawa stanowi, że są to jakiekolwiek informacje, które uzyskał lekarz udzielając pacjentowi świadczeń. Zakres jest bardzo szeroki, dotyczy nie tylko samego pacjenta, ale też jego rodziny, otoczenia, wszystkich uwarunkowań o których może dowiedzieć się lekarz wykonując swoje obowiązki – zwracała uwagę prof. Monika Urbaniak.

Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarza obowiązek zadbania o to, by przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy biorą udział w leczeniu pacjenta przestrzegali tajemnicy.

Znamienici organizatorzy konferencji na temat tajemnicy lekarskiej

Konferencja była organizowana wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Izbę Komorniczą w Poznaniu, Izbę Notarialną w Poznaniu, Wielkopolską Izbę  Adwokacką, Wielkopolską Izbę Lekarską, Wielkopolski Oddział Izby Doradców Podatkowych oraz Polskie Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.