PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Tajemnica lekarska okrojona (już od 5 sierpnia)

ms
03-08-2016, 08:37
Tajemnica lekarska okrojona (już od 5 sierpnia) Tajmenica lekarska mniej chroniona (foto: pixabay)
Lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do ujawnienia na żądanie osoby bliskiej zmarłego pacjenta, informacji objętych tajemnicą lekarską (nawet wbrew jego woli).

Od 5 sierpnia zacznie działać nowa wersja ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Lekarz będzie musiał rozstrzygnąć, czy osoba jest bliska wnioskodawcy (w rozumieniu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Zgodnie z przepisami tej ustawy jest nią: małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta.

Przypomnijmy, że NRL niezmiennie, ale niestety bezskutecznie sprzeciwiała się zmianom, które w ocenie samorządu pozostają w sprzeczności z etosem lekarza i lekarza dentysty.

W treści przyrzeczenia lekarskiego oraz art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej zawiera się przecież zasada poszanowania poufności informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Śmierć pacjenta nie zwalnia lekarza z tajemnicy lekarskiej. Na mocy art. 25 Kodeksu Etyki Lekarskiej może to nastąpić tylko wtedy, gdy:
- pacjent wyrazi na to zgodę;
- zachowanie tajemnicy zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób;
- gdy zobowiązują do tego przepisy.

- Wprowadzone zmiany w przepisach godzą w istotę prawa pacjenta do samostanowienia - alarmował Maciej Hamankiewicz. - Są złe, bo stawiają lekarzy wobec etycznego dylematu– krytykuje prezes NRL. Właściwie nie pozostawiają lekarzowi dobrego wyjścia: odmowa ujawnienia tajemnicy bliskiej osobie stanowił naruszenie prawa, a ujawnienie informacji objętych tajemnicą narusza Kodeks Etyki Lekarskiej i przyrzeczenie lekarskie, które każdy  lekarz i lekarz dentysta składał.

Zmiany analizował dla infoDENT24.pl Michał Grabiec, radca prawny specjalizujący się w tematyce prawa medycznego.

Mówił on:

Bez trudu można wyobrazić sobie sytuację, że pozostający w separacji małżonek zmarłego pacjenta uzyska od lekarza czy pielęgniarki informację, które pacjent uważał za wrażliwe i którymi nie chciał się dzielić z osobą, z którą był w konflikcie.

Teraz skonfliktowana z pacjentem rodzina będzie mogła uzyskać od lekarza informacje, bez względu na zdanie pacjenta wyrażone za życia.

Czy jest to naruszenie prawa do prywatności? Moim zdaniem tak. Wygląda na to, że,  ustawodawca stwierdził, że osoba zmarła takiego prawa nie ma.

Mieszane uczucia można mieć do przepisu ustawy mówiącego, że tajemnica nadal obowiązuje jeżeli inna osoba bliska sprzeciwi się jej ujawnieniu.

Środowisko medyczne zarzuca przepisom, że w świetle zmiany - lekarze będą musieli teraz przeprowadzać szczegółowe dochodzenie czy wszystkie bliskie pacjentowi osoby są „za” ujawnieniem tajemnicy.

Czy tak faktycznie będzie, czas pokaże. Trudno jednak uważać te obawy za bezpodstawne.

                                                              ***

20 maja 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw,

14 lipca 2016 r. prezes NRL wystosował pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, występując w obronie tajemnicy lekarskiej.

14 lipca 2016 r. prezes NRL wystosował w tej sprawie pismo do delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH