• Przegłosowany 26 maja w Sejmie projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, trafił do Senatu
  • Procedowana ustawa będzie jeszcze przedmiotem pracy senackiej Komisji Zdrowia, najprawdopodobniej podczas posiedzenia 8-10 czerwca
  • Zapowiadane jest zgłoszenie poprawki, która podwyższa współczynniki płac dla lekarzy 
  • Nowe tabele płac mają obowiązywać od 1 lipca

Bliski koniec prac nad ustawą o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w Senacie. Szansa na lepsze płace lekarzy

Nowa tabela płac ma wejść w życie już od 1 lipca. 
Projekt ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia został przyjęty przez Sejm 26 maja. Teraz procedowana ustawa trafiła do Senatu, do senackiej Komisji Zdrowia. 

Będzie rozpatrywana najprawdopodobniej podczas najbliższego posiedzenia Senatu czyli 8, 9 i 10 czerwca 2022 r.

 

Tabela płaca dla lekarzy według projektu ustawy

  • lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45, wynagrodzenie 8 210,67 zł brutto;
  • lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19, wynagrodzenie 6 738,41 zł brutto;
  • lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł brutto;

Jednak senator Wojciech Konieczny nie składa broni i zapowiada  wniesienie  poprawki dla senackiej Komisji Zdrowia.

W proponowanej przez niego  tabeli płac współczynniki są wyższe. Szczególnie dla lekarzy, dla których według senatora minimum jest następujące:

  • lekarz ze specjalizacją współczynnik 2,0,
  • bez specjalizacji 1,5,
  • stażysta 1,1.