PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Szczepionki przeciwko COVID-19: kto należy do grupy „zero”?

Autor: miro • Źródło: ms
04-01-2021, 08:50
Szczepionki przeciwko COVID-19: kto należy do grupy „zero”? Ministerstwo Zdrowia podaje kto w grupie "zero"
Ministerstwo Zdrowia podaje kto w Polsce w pierwszej kolejności ma być zaszczepiony jako osoba najbardziej narażona na zakażenie koronawirusem z racji wykonywanych obowiązków zawodowych.

W grupie „zero” są m.in.:
- pracownicy szpitali węzłowych,
- pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
- pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
- pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
- pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Ważne! Do grupy „zero” zalicza się także personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy – bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści).

Do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 mają prawo również np. pracownicy księgowości w szpitalu, ale także pracownicy firmy współpracującej z placówką medyczną, np. dostawcy czy pracownicy ochrony.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, osoby pracujące w podmiocie z sektora ochrony zdrowia podlegają szczepieniu przeciw COVID-19 w pierwszej kolejności.

Do wyżej wymienionej grupy należy zaliczyć osoby pracujące m.in. w:
- podmiocie wykonującym działalność leczniczą,
- aptece, punkcie aptecznym, hurtowni farmaceutycznej, firmy transportującej leki,
- punkcie zaopatrzenia w wyroby medyczne,
- uczelni medycznej,
- jednostce organizacyjnej samorządu zawodowego zawodów medycznych.

Do szczepień można zgłaszać cały personel pracujący (w tym administracyjny i pomocniczy) lub wykonujący zawód w podmiotach z sektora ochrony zdrowia, niezależnie od podstawy zatrudnienia, również w formie wolontariatu lub w ramach praktyk zawodowych, niezależnie od tego czy dana osoba wykonuje zawód medyczny.

Proces zbierania zgłoszeń do szczepień powinien zorganizować kierownik podmiotu, którego pracownicy wyrazili chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19, a następnie przekazać zgłoszenia do szpitala węzłowego.

W przypadku gdy szczepienia mają się odbyć w podmiocie, w którym zgłoszono zapotrzebowanie na nie, kierownik przekazuje zgłoszenia personelu własnego i zgłoszonego personelu z innych placówek do Centrum e-Zdrowia.

Pracownik sektora służby zdrowia – jak się powinien zgłaszać?
Większość obowiązków związanych ze szczepieniem wykona pracodawca. Jak wygląda ten proces krok po kroku?
Zgłoś się do pracodawcy.
Wypełnij oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Twój pracodawca wybierze szpital węzłowy i przekaże zbiorcze zestawienie chętnych do wybranego szpitala.
Szpital węzłowy ustali grafik szczepień i zaprosi Cię, a także innych pracowników z twojej instytucji.
Stawiasz się na szczepienie, przechodzisz kwalifikację, podpisujesz zgodę na szczepienie (e-skierowanie jest tylko elektroniczne w systemie P1).
Szczepisz się.
Umawiasz się na podanie drugiej dawki w tym samym szpitalu węzłowym.
Po drugiej dawce szczepionki będziesz mógł pobrać zaświadczenie o szczepieniu w formie kodu QR ze swojego Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel.

SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19   szczepionka  

POLECAMY W SERWISACH