PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Świadczeniodawcy na straconych pozycjach w negocjacjach z NFZ

Autor: miro • Źródło: ms
19-01-2022, 08:30
Świadczeniodawcy na straconych pozycjach w negocjacjach z NFZ Kontrakt, czy dyktat? (fot. Adobe)
Przygotowywane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ograniczy pacjentom dostęp do usług zdrowotnych i spowoduje, że będą musieli korzystać z opłacanej z własnej kieszeni opieki zdrowotnej - ostrzega Konfederacja Lewiatan.
  • Proponowane przez ministra zdrowia warunki zmiany umów o świadczenia zdrowotne stawiają NFZ w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do świadczeniodawców.
  • Zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności leczniczej w ramach kontraktów NFZ.
  • Świadczeniodawca może być przez 30 dni być związany umową, na którą się nie zgadza.  

 

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększy ryzyko prowadzenia działalności leczniczej w ramach kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia – alarmuje Konfederacja Lewiatan, przyłączając się do protestu Prezydium NRL.

 

Znowu pogorszenie pozycji świadczeniodawcy 

- Projekt rozporządzenia zdecydowanie zmienia relacje między stronami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Stawia w uprzywilejowanej sytuacji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który jednostronnie może zmienić warunki umów. Jednocześnie zostawia bardzo restrykcyjne środki sprzeciwu po stronie świadczeniodawców. Naszym zdaniem nowe przepisy wprowadzą niesłuszną dysproporcję stron, która stawia NFZ w sytuacji uprzywilejowanej w stosunku do świadczeniodawców – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Bezpośrednim następstwem przyjęcia projektu rozporządzenia będzie zwiększenie ryzyka prowadzenia działalności leczniczej w ramach kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia, które może skutkować ograniczeniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjentów. Co w konsekwencji spowoduje przechodzenie pacjentów do systemu prywatnego, w którym będą musieli płacić za świadczenia - dodaje Kacper Olejniczak.

Negatywnie do proponowanych zmian odniosło się także Prezydium NRL. Chodzi o zmianę, zgodnie z którą w przypadku gdy prezes NFZ dokona zmiany w zarządzeniu określającym przedmiot oraz szczegółowe warunki zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, to postanowienia te wchodzą w życie od dnia wejścia w życie zarządzenia, a nie od momentu, w którym świadczeniodawca podpisze aneks do umowy uwzględniającej te zmiany.

 

Świadczeniodawcy związani niekorzystaną umową 

W myśl projektowanej zmiany świadczeniodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że złożył oświadczenie o wypowiedzeniu w terminie tygodnia od dnia wejścia w życie tej zmiany. Powyższe oznacza de facto, że świadczeniodawca przez 30 dni, a w przypadku chęci zachowania dotychczasowego okresu wypowiedzenia aż 90 dni, będzie związany regulacjami, na które się nie zgadza.

Jest to swoiste ultimatum stawiane świadczeniodawcom, którzy w przypadku, rozwiązania umowy w ciągu miesiąca znajdą się poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH